Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 25.07.2016
Toimiku viit: 1-2/16-545
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta COM(2016) 479; SWD(2016) 246; SWD(2016) 249
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: reostustõrje, põllumajanduse arvepidamine, keskkonnaseire, kliimamuutuste poliitika, maakasutus, teabe avalikustamine, kliimamuutus, kasvuhoonegaas, ELi keskkonnapoliitika, Euroopa metsapoliitika
Aastaarv: 2016
Tähis: COM(2016) 479; SWD(2016) 246; SWD(2016) 249
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 25.07.2016
Valdkond: Keskkond
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3565. istung (keskkond) 13. oktoober 2017, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3491. istung (keskkond) 17. oktoober 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3550. istung (keskkond) 19. juuni 2017, Teatis - COVER NOTE From: Polish Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change [11483/16 CLIMA 92 ENV 511 ENER 293 TRANS 315 AGRI 432 COMPET 432 ECOFIN 730 CODEC 1098 IA 55 - COM (2016) 482 FINAL] and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emmisions and other information relevant to climate change [11494/16 CLIMA 93 ENV 512 AGRI 434 FORETS 35 ONU 88 CODEC 1101 IA 56 - COM 820169 479 FINAL] - Opinion1 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM (2016) 482; COM (2016) 479, 3509. istung (põllumjandus/kalandus) 12. ja 13. detsember 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3512. istung (keskkond) 19. detsember 2016
Seotud dokumendid: Teatis - COVER NOTE From: Polish Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change [11483/16 CLIMA 92 ENV 511 ENER 293 TRANS 315 AGRI 432 COMPET 432 ECOFIN 730 CODEC 1098 IA 55 - COM (2016) 482 FINAL] and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emmisions and other information relevant to climate change [11494/16 CLIMA 93 ENV 512 AGRI 434 FORETS 35 ONU 88 CODEC 1101 IA 56 - COM 820169 479 FINAL] - Opinion1 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM (2016) 482; COM (2016) 479
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Keskkonnakomisjoni arvamus määruse eelnõu kohta, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. a kliima- ja energiapoliitika raamistikku Valdkondliku komisjoni arvamus 04.04.2019
Teatis - COVER NOTE From: Chamber of Deputies, Italy Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change [11494/16 CLIMA 93 ENV 512 AGRI 434 FORETS 35 ONU 88 CODEC 1101 IA 56 - COM(2016) 479 FINAL] - Opinion1 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM(2016) 479 EL dokument 31.01.2017
Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change [11494/16 CLIMA 93 ENV 512 AGRI 434 FORETS 35 ONU 88 CODEC 1101 IA 56 - COM(2016) 479 EL dokument 31.01.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heitkogused 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku, eelnõu kohta COM(2016) 479 EL dokument 29.09.2016
COM(2016) 479 / Letter EL dokument 22.08.2016
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change SWD(2016)249; COM(2016) 479 EL dokument 25.07.2016
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta SWD(2016)246; COM(2016) 479 EL dokument 25.07.2016
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta COM(2016)479 EL dokument 25.07.2016
Tagasiside