Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 25.02.2016
Toimiku viit: 1-2/16-109
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3455. istung (justiits- ja siseküsimused) 10. ja 11. märts 2016
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ELi migratsioonipoliitika, varjupaigaõigus, terrorism
Aastaarv: 2016
Tähis: CM 1662/16
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 25.02.2016
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Eesti seisukohad Euroopa Prokuratuuri paketi kohta COM(2013) 534, COM(2013) 535, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta COM(2015) 750, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2007/2004, määrus (EÜ) nr 863/2007 ja nõukogu otsus 2005/267/EÜ COM(2015) 671, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta SWD(2015) 274; SWD(2015) 275; COM(2015) 635, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta COM(2015) 625
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3455. istung (justiits- ja siseküsimused) 10. ja 11. märts 2016 EL dokument 25.02.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 10. ja 11. märtsi 2016. a istungil EL dokument 03.03.2016
Tagasiside