Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 18.11.2013
Toimiku viit: 1-2/13-657
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3276. istung (Konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 2. ja 3. detsember 2013
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 5244/13
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 18.11.2013
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta COM(2013) 161, Ettepanek 2013/0164 (COD) COM(2013) 312, SWD(2013) 190, SWD(2013) 191, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS ELi osalemise kohta mitmete liikmesriikide poolt ühiselt elluviidavas Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse programmi 2. etapis COM(2013) 498, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte kohta COM(2013) 495, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte kohta COM(2013) 506, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS ühisettevõtte Clean Sky 2 kohta COM(2013) 505, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud aktiivse ja intelligentse elukeskkonna teadus- ja arengukavas COM(2013) 500, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühises teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk on toetada teadusuuringuid ellu viivaid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid COM(2013) 493, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS ühisettevõtte ECSEL kohta COM(2013) 501, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) COM(2013) 162, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2013) 222 final} {SWD(2013) 223 final} {SWD(2013) 225 final} COM(2013) 449, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte kohta COM(2013) 496, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral 2013/0185 (COD) COM(2013) 404, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogia teadus- ja innovatsiooniprogrammis COM(2013) 497, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega luuakse kosmose jälgimise ja seire toetusprogramm {SWD(2013) 54 final} {SWD(2013) 55 final} COM(2013) 107
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3276. istung (Konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 2. ja 3. detsember 2013 EL dokument 18.11.2013
Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 2. ja 3. detsembri 2013. a istungil EL dokument 28.11.2013
Tagasiside