Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 13.01.2012
Toimiku viit: 4-1/12
Pealkiri: Riigikogu juhatuse otsused 2012
Koosseis: 12
Toimiku liik: Dokumenditoimik
Aastaarv: 2012
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.01.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014-2020 õigusprogramm ning õiguste ja kodakondsuse programm, menetlusse võtmine Otsus 13.01.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas ja nõukogu määruse eelnõu tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas kohaldatava tõlkekorralduse osas suhtes, menetlusse võtmine Otsus 13.01.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe esitamist, kohta, menetlusse võtmine Otsus 13.01.2012
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 12.12.2012
Sotsiaalkomisjoni ja majanduskomisjoni koosseisude muudatuse kinnitamine Otsus 12.04.2012
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 12.04.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni algatuste kohta, mis puudutavad reitinguagentuure käsitlevate õigusaktide muudatusi, menetlusse võtmine Otsus 13.01.2012
Asendusliikme volituste lõpetamine Otsus 11.05.2012
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 11.05.2012
Riigikogu juhatuse 2011. aasta 11. aprilli otsuse nr 17 „Euroopa Liidu asjade komisjoni kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ muutmine Otsus 12.04.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeolekufondide paketi kohta, menetlusse võtmine Otsus 13.01.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamise kohta, menetlusse võtmine Otsus 22.03.2012
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 09.04.2012
Riigikaitsekomisjoni, rahanduskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 14.05.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 03.04.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 14.05.2012
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 14.05.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.12.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 30.08.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 24.01.2012
Riigikogu Kantselei direktori Maria Alajõe puhkusele lubamine Otsus 13.11.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.06.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.11.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud tehnoülevaatuspaketi kohta, menetlusse võtmine Otsus 28.09.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 27.07.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 20.12.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni algatuste kohta finantssektori tarbijakaitse regulatsiooni täpsustamiseks, menetlusse võtmine Otsus 28.09.2012
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu fluoritud kasvuhoonegaaside kohta menetlusse võtmine Otsus 20.12.2012
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta, menetlusse võtmine Otsus 20.12.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks, menetlusse võtmine Otsus 28.09.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.12.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 26.01.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivset teostamist ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalset litsentsimist siseturul, eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 28.09.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 23.10.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.09.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise, mis käsitleb valitsustevahelise kokkuleppe sõlmimist Maa seire Euroopa programmi (GMES) elluviimiseks ajavahemikul 2014–2020, kohta, menetlusse võtmine Otsus 13.09.2012
Majanduskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 11.09.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.09.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 02.10.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.05.2012
Keskkonnakomisjoni, maaelukomisjoni, majanduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 10.07.2012
Juhised Riigikogus seaduseelnõu menetlemise hea praktika kujundamiseks Otsus 09.02.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 05.06.2012
Kaja Kallase Riigikogu liikme volituste taastumise kuupäeva edasilükkamine ning Riigikogu juhatuse 13. novembri 2011. aasta otsuse nr 108 muutmine Otsus 09.02.2012
Riigikogu liikme välislähetustega seotud kordade muutmine Otsus 05.06.2012
Eelnõu 223 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 05.06.2012
Riigikogu Kantselei direktori ametikoha täitmiseks läbiviidud avaliku konkursi tulemus Otsus 14.03.2012
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 03.04.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu määruse, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa”, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 03.02.2012
Riigikogu juhatuse 2011. aasta 5. aprilli otsuse nr 6 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ muutmine Otsus 03.04.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „Erasmus kõigi jaoks“, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 03.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 03.02.2012
Eelnõu 278 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 10.12.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu "Valgustuse tulevik. Uuendusliku valgustustehnoloogia kasutuselevõtmise kiirendamine“ kohta, menetlusse võtmine Otsus 09.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid, eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 13.12.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 09.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa Liidus elavate kolmandate riikide kodanike suhtes perekonna taasühinemise õiguse kohaldamise kohta“ suhtes, menetlusse võtmine Otsus 09.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR), eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 03.02.2012
Põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 03.04.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.10.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 03.05.2012
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 16.07.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu riskikapitali- ja sotsiaalettevõtlusfondi määruste eelnõude kohta, menetlusse võtmine Otsus 03.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse „Euroopa sihtasutuse (FE) põhikirja kohta“ eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 29.03.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu eelnõude paketi, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020, kohta, menetlusse võtmine Otsus 29.03.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Taastuvenergia: oluline osaline Euroopa energiaturul“ kohta, menetlusse võtmine Otsus 06.09.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.04.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad isikuandmete kaitset puudutavate Euroopa Komisjoni algatuste kohta, menetlusse võtmine Otsus 29.03.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu algatuste, mis käsitlevad kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamist asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis ning töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, kohta, menetlusse võtmine Otsus 03.05.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm (2014–2020), eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 26.01.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad läbirääkimistel Venemaa, Valgevene ja Euroopa Liidu vahelise lepingu üle, milles käsitletakse Baltimaade elektrisüsteemide talitlust kohta, menetlusse võtmine Otsus 27.08.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 28.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad laevade ringlussevõttu käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta, menetlusse võtmine Otsus 25.05.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 27.09.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Võitlus kuritegevusega digitaalajastul: küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomine“ kohta, menetlusse võtmine Otsus 25.05.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni algatuste kohta, mis käsitlevad raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, menetlusse võtmine Otsus 26.01.2012
Riigikogu liikmeks asunud asendusliikme volituste lõppemine Otsus 28.06.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 27.09.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 18.09.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 31.05.2012
Asendusliikme volituste lõpetamine (T.Trei) Otsus 10.12.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Energia tegevuskava aastani 2050“ kohta, menetlusse võtmine Otsus 23.02.2012
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 10.12.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „E-hangete strateegia“ kohta, menetlusse võtmine Otsus 31.05.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamise eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 26.01.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.11.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.06.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamist ja kasutamist, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 01.03.2012
Eelnõu 202 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 07.06.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 05.04.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 05.04.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.10.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 18.12.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa pangandusliidu ja pangandusjärelevalve loomise kohta, menetlusse võtmine Otsus 08.10.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.10.2012
Eelnõu 311 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 04.12.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 04.12.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 16.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni määruse, mis käsitleb kasvuhoonegaaside saastekvootide perioodi 2013-2020 enampakkumiste koguseid, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 30.11.2012
Eesti seisukohad Euroopa tulevikusuundumuste debatis ja 18-19. oktoobril toimuvaks Euroopa Ülemkogu kohtumiseks, menetlusse võtmine Otsus 15.10.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.11.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 20.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta, mis käsitlevad tarbijavaidluste lahendamist, menetlusse võtmine Otsus 20.01.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta, ja Euroopa Komisjoni teatise “Avatud andmed. Innovatsiooni, majanduskasvu ja läbipaistva juhtimise mootor” kohta, menetlusse võtmine Otsus 20.01.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid, kohta, menetlusse võtmine Otsus 20.01.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad valge raamatu: „Ülevaade ja Eesti seisukohad ettepanekutest Euro tugevdamiseks“ kohta, menetlusse võtmine Otsus 20.01.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.04.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad lennujaamasid käsitleva Euroopa Liidu meetmepaketi kohta, menetlusse võtmine Otsus 20.01.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni kahe euroala eelarveseire ja eelarvepuudujäägi menetluse tugevdamise määruse eelnõu ja stabiilsusvõlakirjade rohelise raamatu kohta, menetlusse võtmine Otsus 20.01.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi katseid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 04.10.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.10.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks“ kohta, menetlusse võtmine Otsus 04.10.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Teadusinfo paremini kättesaadavaks: rohkem kasu avaliku sektori investeeringutest teadustegevusse“ ning komisjoni soovituse teadusinfo kättesaadavuse ja säilitamise kohta, menetlusse võtmine Otsus 04.10.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu 2014-2020 finantsraamistiku välistegevuse instrumentide eelnõude kohta, menetlusse võtmine Otsus 05.04.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.05.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad riigihankeid käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide eelnõude kohta, menetlusse võtmine Otsus 16.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 02.11.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.03.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.11.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 04.10.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu Kohtu põhikirja muutmise kohta, menetlusse võtmine Otsus 20.01.2012
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 15.05.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 14.06.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise, mis käsitleb loomade kaitse ja heaolu strateegiat Euroopa Liidus aastateks 2012-2015, kohta, menetlusse võtmine Otsus 08.03.2012
Eelnõu 283 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 03.12.2012
Eelnõu 298 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 03.12.2012
Riigikogu juhatuse 2011. aasta 8. detsembri otsuse nr 130 „Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine“ muutmine Otsus 06.11.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 08.11.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 06.11.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.01.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 29.05.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamist, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 27.01.2012
Riigikogu Kantselei direktori Maria Alajõe ametisse nimetamine Otsus 12.06.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta, menetlusse võtmine Otsus 16.02.2012
Riigikogu Kantselei direktori Heiki Sibula teenistusest vabastamine Otsus 12.06.2012
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 25.09.2012
Eelnõu 256 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 15.10.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 22.02.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 17.04.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 04.06.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 18.05.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.09.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega, kohta, menetlusse võtmine Otsus 26.04.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa Liidus väärtpaberiarvelduse parandamise ja väärtpaberite keskdepositooriumite kohta, eelnõu, menetlusse võtmine Otsus 26.04.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruandeid, konsolideeritud finantsaruandeid ja nendega seotud aruandeid, kohta, menetlusse võtmine Otsus 26.04.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb kriminaaltulu arestimist ja konfiskeerimist Euroopa Liidus, kohta, menetlusse võtmine Otsus 26.04.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 30.11.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 08.02.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika valdkonna prioriteetseid aineid käsitleva direktiivi eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 26.04.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjade ja tegevuskavade kohta, eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 26.04.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 11.10.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 06.03.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 20.09.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu määruse, mis käsitleb üleminekut Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 07.06.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu statistika määruse muutmise eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 07.06.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 22.02.2012
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 12.12.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis reguleerib kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu riigihangete siseturule ning selliseid menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 11.05.2012
Maaelukomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 12.12.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb biokütuste tootmisega seotud maakasutuse muutmist, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 06.12.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.01.2012
Eelnõude 89 UA, 201 SE ning 207 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 19.04.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni küsimustiku „Konsultatsioon Euroopa äriühinguõiguse tuleviku“ kohta, menetlusse võtmine Otsus 03.08.2012
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 19.06.2012
Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, menetlusse võtmine Otsus 27.12.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.03.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 22.10.2012
Finantstehingute maksustamise alase tõhustatud koostöö algatamise taotluse esitamine Euroopa Komisjonile, menetlusse võtmine Otsus 04.10.2012
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 11.12.2012
Keskkonnakomisjoni, kultuurikomisjoni, rahanduskomisjoni, majanduskomisjoni, väliskomisjoni, põhiseaduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni, õiguskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 17.04.2012
Euroopa Liidu asjade komisjoni, majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 11.12.2012
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 11.12.2012
Eelnõule 144 SE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 29.05.2012
Riigikaitsekomisjoni ja majanduskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 30.04.2012
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 04.07.2012
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 20.03.2012
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul, eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 13.07.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 30.04.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.03.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.12.2012
Majanduskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 21.11.2012
Riigikogu Kantselei põhimääruse muutmine Otsus 11.12.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.08.2012
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 30.08.2012
Majanduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 04.07.2012
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 15.03.2012
Riigikogu juhatuse 2011. aasta 5. aprilli otsuse nr 6 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ ning 2012. aasta 3. aprilli otsuse nr 60 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ muutmine“ muutmine Otsus 12.04.2012
Eelnõu 140 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 15.03.2012
Eelnõu 254 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 28.08.2012
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 12.04.2012
Tagasiside