Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 30.03.2015
Toimiku viit: 4-1/15
Pealkiri: Riigikogu juhatuse otsused 2015 (XIII koosseis)
Toimiku liik: Dokumenditoimik
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning palgajuhendi muutmine Otsus 15.12.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.12.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.12.2015
Eelnõu 140 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 14.12.2015
Euroopa Komisjoni teatise „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole“ menetlusse võtmine Otsus 11.12.2015
Euroopa Komisjoni geoblokeeringut ja muid geograafilisi piiranguid EL-is ostlemisel ja teabele juurdepääsemisel käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi menetlusse võtmine Otsus 10.12.2015
Eelnõu 148 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 08.12.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.12.2015
Eelnõude 103 SE ja 119 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 07.12.2015
Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekute menetlusse võtmine Otsus 03.12.2015
Eelnõu 65 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 02.12.2015
Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine (K.-O. Loone) Otsus 26.11.2015
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine (K.-O. Loone) Otsus 26.11.2015
Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamise juhendi muutmine Otsus 24.11.2015
Riigikogu istungil visuaalmaterjali kasutamise juhend Otsus 24.11.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 24.11.2015
Eelnõu 120 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 23.11.2015
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks (K.-O. Loone) Otsus 20.11.2015
Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi menetlusse võtmine Otsus 19.11.2015
Euroopa Liidu elektroonilise side õigusraamistiku hindamist ja läbivaatamist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi menetlusse võtmine Otsus 19.11.2015
Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 19.11.2015
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 19.11.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.11.2015
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks (A. Ott) Otsus 18.11.2015
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning palgajuhendi muutmine Otsus 17.11.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.11.2015
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 16.11.2015
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 11.11.2015
Riigikogu liikme lähetuse vormistamise korra muutmine Otsus 10.11.2015
Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine Otsus 10.11.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.11.2015
Nõukogu otsuste eelnõude, millega volitatakse komisjoni alustama läbirääkimisi lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu ning tagasivõtulepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, menetlusse võtmine Otsus 05.11.2015
Euroopa Liidu Nõukogu soovituse, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 05.11.2015
Nõukogu otsuste eelnõude, mis käsitlevad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli heakskiitmist Euroopa Liidu nimel, menetlusse võtmine Otsus 05.11.2015
Nõukogu otsuste eelnõude, millega kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamine ja sõlmimine ning antakse komisjonile volitus sõlmida leping Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel, menetlusse võtmine Otsus 03.11.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 29.10.2015
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine Otsus 27.10.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 27.10.2015
Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli muutmise menetlusse võtmine Otsus 22.10.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.10.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.10.2015
Riigikogu liikme tööga seotud kulutuste hüvitamise korra muutmine Otsus 15.10.2015
Majanduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 15.10.2015
Riigikogu juhatuse 2015. aasta 6. aprilli otsuse nr 10 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ muutmine Otsus 15.10.2015
Riigikogu majanduskomisjoni ja väliskomisjoni liikmete arvu määramine Otsus 15.10.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.10.2015
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 14.10.2015
Nõukogu otsuse eelnõu ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu, millega antakse komisjonile volitused alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergia Ühenduse ja nende liikmesriikide ning Armeenia Vabariigi vahel sõlmitava raamlepingu üle, menetlusse võtmine Otsus 14.10.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.10.2015
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 02.10.2015
Euroopa Liidu sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise avaliku konsultatsioonidokumendi kohta menetlusse võtmine Otsus 01.10.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 01.10.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 29.09.2015
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 2015. aasta 22. septembril algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõule (96 SE) uue juhtivkomisjoni määramine Otsus 24.09.2015
Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi menetlusse võtmine Otsus 24.09.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.09.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.09.2015
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuste, mis käsitlevad ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva rahvusvahelise konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimist liikmesriikide poolt ja nende sellega ühinemist Euroopa Liidu nimel, eelnõude menetlusse võtmine Otsus 17.09.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.09.2015
Rahanduskomisjoni, riigikaitsekomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine (K. Kotkas, M. Mikko) Otsus 16.09.2015
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine (K. Kotkas, M. Mikko) Otsus 16.09.2015
Väliskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine (S. Mikser, E. Eesmaa) Otsus 15.09.2015
Asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeteks (K. Kotkas, M. Mikko) Otsus 15.09.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.09.2015
Kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine (S. Mikser, U. Palo, M. Raud) Otsus 15.09.2015
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine (S. Mikser, U. Palo) Otsus 15.09.2015
Rahanduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine (S. V. Kiisler) Otsus 14.09.2015
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 14.09.2015
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine (S. V. Kiisler, V. Ladõnskaja) Otsus 14.09.2015
Asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeteks (E. Kagarov, N. Suur) Otsus 14.09.2015
Riigikogu liikmeks asunud asendusliikmete volituste lõppemine (H. Volmer, M. Mikko) Otsus 14.09.2015
Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Prantsuse Vabariigi, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) vahel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kaitsemeetmete kohaldamist seoses tuumarelva Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas keelamise lepinguga) protokollide nr 1 ja nr 2 kavandatavad muudatused, menetlusse võtmine Otsus 07.09.2015
Euroopa Komisjoni algatatud Euroopa Liidu ja Mehhiko kaubandus- ja majandussuhete tulevikku käsitleva avaliku konsultatsiooni menetlusse võtmine Otsus 07.09.2015
Riigikogu liikme volituste lõppemine, Riigikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks (J. Aaviksoo, S. Sester, S. V. Kiisler) Otsus 30.08.2015
Euroopa Komisjoni parema õigusloome reformipaketi menetlusse võtmine Otsus 26.08.2015
Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 18.08.2015
Riigikogu juhatuse 2015. aasta 6. aprilli otsuse nr 10 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ muutmine Otsus 18.08.2015
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmete arvu määramine Otsus 18.08.2015
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 18.08.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.08.2015
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 15.08.2015
Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, mis lubab Euroopa Komisjonil avada läbirääkimised Euroopa Liidu ja Taani Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheliste lepingute üle, mis võimaldavad eespool loetletud riikide õiguskaitseasutustele ligipääsu sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemile, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 13.08.2015
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks (P. Ernits) Otsus 28.07.2015
Väliskomisjoni, õiguskomisjoni, maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine (K P.-Rosimannus, V. Randpere, I.Gräzin, M. Mälberg) Otsus 16.07.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.07.2015
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine (K. Pentus-Rosimannus) Otsus 16.07.2015
Asendusliikme volituste lõppemine (I.Eenmaa) Otsus 15.07.2015
Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioonile (CETS nr 96) ja selle lisaprotokollile Euroopa Liidu nimel allakirjutamist käsitlevate nõukogu otsuste eelnõude menetlusse võtmine Otsus 10.07.2015
Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine Otsus 08.07.2015
Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine Otsus 01.07.2015
Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia menetlusse võtmine Otsus 25.06.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.06.2015
Eelnõu 43 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 11.06.2015
Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine Otsus 11.06.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.06.2015
Euroopa julgeoleku tegevuskava menetlusse võtmine Otsus 11.06.2015
Euroopa rände tegevuskava menetlusse võtmine Otsus 11.06.2015
Eelnõu 41 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 09.06.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.06.2015
Eelnõude 8 SE ja 41 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 05.06.2015
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb liikmesriikide võimalust piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 05.06.2015
Eelnõude 38 SE ja 40 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 04.06.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 03.06.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 02.06.2015
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 01.06.2015
Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine Otsus 27.05.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.05.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.05.2015
Põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuse sektori integreerimist Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030 käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi menetlusse võtmine Otsus 21.05.2015
Riigikogu juhatuse 2015. aasta 22. jaanuari otsuse nr 10 „Teabenõuded komisjonide istungite helisalvestiste kohta“ muutmine Otsus 14.05.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.05.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.05.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.05.2015
Euroopa energialiidu paketi menetlusse võtmine Otsus 08.05.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.05.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 04.05.2015
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 04.05.2015
Nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 30.04.2015
Euroopa Liidu Komisjoni rohelise raamatu "Kapitaliturgude liidu loomine" menetlusse võtmine Otsus 30.04.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 29.04.2015
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning palgajuhendi muutmine Otsus 28.04.2015
Majanduskomisjoni, riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine (A. Novikov, V. Velman, J. Karilaid) Otsus 27.04.2015
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine (J. Karilaid) Otsus 27.04.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 23.04.2015
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks (J. Karilaid) Otsus 22.04.2015
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine (K.Palling, J. Madison) Otsus 15.04.2015
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 15.04.2015
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu kinnitamine Otsus 14.04.2015
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 14.04.2015
Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine Otsus 14.04.2015
Riigikogu alatiste komisjonide koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 13.04.2015
Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, mis lubab Euroopa Komisjonil avada läbirääkimised Euroopa Nõukogu terrorismi ennetamise konventsiooni (CETS nr 196) lisaprotokolli üle, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 10.04.2015
Nõukogu otsuse, millega antakse volitused alustada Euroopa Liidu ning Columbia ja Peruu vahel läbirääkimisi lühiajalise viisa nõudest loobumise lepingute üle, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 10.04.2015
Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmete arvu määramine ja kohtade jaotamine fraktsioonide vahel Otsus 09.04.2015
Riigikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine Otsus 09.04.2015
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine (M. Mikko, M. Soosaar, H.Volmer, A. Anvelt, K. Kõva, H.Kütt) Otsus 09.04.2015
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine (I.Eenmaa, K. Kõljalg, M. Mälberg, M. Raidma, V. Savisaar-Toomast, A. Sepp, I. Sooäär, U. Tiidus, M. Kukk, V. Randpere) Otsus 09.04.2015
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine (K. Muuli, M. Nutt ja E. Vallbaum) Otsus 09.04.2015
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 09.04.2015
Euroopa Parlamendi ja nõukogu teatise "Vaesuse kaotamise ja säästva arengu ülemaailmne partnerlus pärast 2015. aastat" menetlusse võtmine Otsus 08.04.2015
Asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeteks (I. Eenmaa, M. Raidma, K. Kõljalg, V. Savisaar-Toomast, H. Volmer, M. Mikko, I. Sooäär, M. Mälberg, E.Vallbaum, M. Nutt, A. Sepp, M.Soosaar ja K.Muuli) Otsus 08.04.2015
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine (P. Sibul, A.Metsoja, J. Parts) Otsus 07.04.2015
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 07.04.2015
Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel Otsus 06.04.2015
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 06.04.2015
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni registreerimine Otsus 02.04.2015
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 02.04.2015
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 31.03.2015
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni registreerimine Otsus 30.03.2015
Eesti Reformierakonna fraktsiooni registreerimine Otsus 30.03.2015
Eesti Keskerakonna fraktsiooni registreerimine Otsus 30.03.2015
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni registreerimine Otsus 30.03.2015
Eesti Vabaerakonna fraktsiooni registreerimine Otsus 30.03.2015
Tagasiside