Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 21.11.2018
Toimiku viit: 1-2/18-826
Pealkiri: KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 06. ja 07. detsember 2018, 3660
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: tööjõu liikuvus, sotsiaalkindlustus, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond, töötervishoid, kantserogeenne aine, võrdne kohtlemine, majanduskasv, euroala, ELi tööhõivepoliitika, tööpuudus, puudega inimene, vaktsineerimine
Aastaarv: 2018
Tähis: CM 5384/18
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 21.11.2018
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE 2019. aasta majanduskasvu analüüs: üleilmse ebakindluse tingimustes on vaja tugevamat Euroopat - COM(2018) 770, PROJEKT: KOMISJONI JA NÕUKOGU ÜHINE TÖÖHÕIVEARUANNE, mis on lisatud komisjoni teatisele 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta COM(2018) 761, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega COM(2015) 615, SWD(2015)264, SWD(2015)265, SWD(2015)266, KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Häiremehhanismi aruanne 2019 (koostatud vastavalt makromajanduse tasakaalustamatuse ennetamist ja korrigeerimist käsitleva määruse (EL) nr 1176/2011 artiklitele 3 ja 4)- SWD(2018) 466, COM(2018) 758, Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS euroala majanduspoliitika kohta- SWD(2018) 467, COM(2018) 759
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 06. ja 07. detsember 2018, 3660 EL dokument 21.11.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 6. ja 7. detsembri 2018. a istungil EL dokument 29.11.2018
Tagasiside