Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 19.05.2016
Toimiku viit: 1-2/16-316
Pealkiri: KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2015. aasta aruanne ELi põhiõiguste harta kohaldamise kohta SWD(2016) 158; COM(2016) 265
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ebaseaduslik migratsioon, liidu õiguse riigisisene rakendamine, Euroopa julgeolek, diskrimineerimisvastane võitlus, terrorism, andmekaitse, Euroopa Inimõiguste Kohus, üksikisiku õigused, inimõigused
Aastaarv: 2016
Tähis: SWD(2016) 158; COM(2016) 265
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 19.05.2016
Valdkond: Üldasjad
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2015. aasta aruanne ELi põhiõiguste harta kohaldamise kohta COM(2016)265 EL dokument 19.05.2016
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Staff Working Document on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights in 2015 Accompanying the document Report from the Commission to the European Pariliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2015 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights SWD(2016)158; COM(2016) 265 EL dokument 19.05.2016
Parandus - CORRIGENDUM This document replaces SWD(2016) 158 final of 19.5.2016 Correction of footnotes 220 and 221 The text shall read as follows: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Staff Working Document on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights in 2015 Accompanying the document Report from the Commission to the European Pariliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2015 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights COM(2016) 265 EL dokument 11.02.2021
Tagasiside