Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 30.11.2023
Toimiku viit: 1-2/23-865
Pealkiri: Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Parliament of the Czech Republic. - COM(2023) 190, COM(2023) 191, COM(2023) 192, COM(2023) 193
Koosseis: 15
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2023
Tähis: COM(2023) 190, COM(2023) 191, COM(2023) 192, COM(2023) 193
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 30.11.2023
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks võetavate ELi meetmete tõhustamise kohta terviseühtsuse põhimõtte raames - SWD(2023) 190, COM(2023) 191, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse liidu kord inimtervishoius kasutatavate ravimite müügilubade andmise ja järelevalve kohta ning millega kehtestatakse Euroopa Ravimiametit reguleerivad eeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1394/2007 ja määrust (EL) nr 536/2014 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 726/2004, määrus (EÜ) nr 141/2000 ja määrus (EÜ) nr 1901/2006 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 390, SWD(2023) 192, SWD(2023) 193, SWD(2023) 194, COM(2023) 193, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ravimialaste õigusaktide reform ja antimikroobikumiresistentsust käsitlevad meetmed - COM(2023) 190, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate liidu eeskirjade kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/83/EÜ ja direktiiv 2009/35/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 390, SWD(2023) 191, SWD(2023) 192, SWD(2023) 193, COM(2023) 192
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Parliament of the Czech Republic. - COM(2023) 190, COM(2023) 191, COM(2023) 192, COM(2023) 193 EL dokument 30.11.2023
Tagasiside