Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 04.01.2008
Pealkiri: Riigikogu juhatuse otsused 11.koosseis
Koosseis: 11
Toimiku liik: Dokumenditoimik
Aastaarv: 2011
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni eelnõude „Euroopa Liidu Nõukogu otsus tõhustatud koostöö lubamise kohta abielulahutuse ja lahuselu kohaldatava õiguse valdkonnas“ ning „Euroopa Liidu Nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamisest abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas“ kohta, menetlusse võtmine Otsus 03.05.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.05.2010
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 11.05.2010
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 11.05.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 06.05.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 06.05.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 03.05.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes, kohta menetlusse võtmine Otsus 03.05.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.04.2010
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 20.04.2010
Eelnõu 709 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 19.04.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.04.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 06.04.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) asutamise kohta, menetlusse võtmine Otsus 05.04.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.04.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.04.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 23.03.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 23.03.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.03.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.03.2010
Vabariigi Valitsuse informatsiooni Eesti liitumise Euroopa Liidu liikmesriikide algatusega ühtse Euroopa kohtueelse uurimise korralduse kasutusele võtmise kohta menetlusse võtmine Otsus 12.03.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.02.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad liikmesriikide algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi algatuse kohta, mis käsitleb Euroopa lähenemiskeeldu, menetlusse võtmine Otsus 11.03.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.03.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.03.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise, tuumaenergia ajakohastatud näidisprogramm seoses teise strateegilise energeetikaülevaatega, suhtes menetlusse võtmine Otsus 25.02.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise, valikuvõimalused ELi visiooniks ja eesmärgiks bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas pärast 2010. aastat, suhtes menetlusse võtmine Otsus 25.02.2010
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 12.03.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.02.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.02.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.02.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.02.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 28.01.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 26.01.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa kodanikualgatuse kohta“ suhtes menetlusse võtmine Otsus 21.01.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.01.2010
Keskkonnakomisjoni, riigikaitsekomisjoni ja sotsiaalkomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 12.01.2010
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 11.01.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu liikmesriikides rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu miinimumnõuete kohta, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus, ja antava kaitse sisu kohta menetlusse võtmine Otsus 11.01.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu suhtes, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist, menetlusse võtmine Otsus 28.01.2010
Keskkonnakomisjoni, riigikaitsekomisjoni ja sotsiaalkomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 11.01.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.12.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 14.01.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.01.2010
Eelnõule 620 OE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 03.12.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse „Maa seire Euroopa programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute kohta (2011–2013)” eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 27.11.2009
Eelnõu 630 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 27.11.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Tõendite kogumine kriminaalmenetluses“ kohta menetlusse võtmine Otsus 11.01.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.12.2009
Eelnõu 587 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 07.12.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni ettepaneku „Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud ühises Läänemere teadus- ja arendusprogrammis (BONUS-169)” kohta menetlusse võtmine Otsus 07.12.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Ühise kalanduspoliitika reform” kohta menetlusse võtmine Otsus 07.12.2009
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 11.12.2009
Eelnõule 412 SE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 10.12.2009
Eelnõu 369 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 10.12.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.12.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 24.11.2009
Eelnõu 585 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 23.11.2009
Eelnõu 563 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 23.11.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.12.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.11.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu nõukogu määruse ja otsuse, millega võimaldatakse liikmesriikide õiguskaitseasutustele ligipääs sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemile, eelnõude kohta menetlusse võtmine Otsus 12.11.2009
Eelnõule 538 SE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 12.11.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.11.2009
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 02.11.2009
Eelnõu 412 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 19.11.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.11.2009
Eelnõu 611 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 17.11.2009
Eelnõu 607 AE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 26.10.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.11.2009
Sotsiaalkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 10.11.2009
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 09.11.2009
Kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 29.10.2009
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 29.10.2009
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 27.10.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 27.10.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Komisjoni teatise, Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomise kohta, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 15.10.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.10.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 29.10.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 29.10.2009
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 22.10.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.10.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.10.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa finantsjärelevalvelise raamistiku eelnõude kohta menetlusse võtmine Otsus 15.10.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 24.09.2009
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 01.09.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.10.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 29.09.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/67/EÜ, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 24.09.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Valge Raamat. IKT standardimise ajakohastamine ELis – edasised sammud“ kohta menetlusse võtmine Otsus 24.09.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi“ kohta menetlusse võtmine Otsus 24.09.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise mikrokrediidirahastu „Progress”, eelnõu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1672/2006/EÜ, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 24.09.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise, milles esitatakse kliimamuutuste vastu võitlemise rahvusvahelise rahastamise suurendamise ettepanek, kohta menetlusse võtmine Otsus 01.10.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 01.10.2009
Majanduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 01.10.2009
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 01.10.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad äritehingute puhul hilinenud maksmise vastu võitlemist käsitleva Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 17.09.2009
Riigikogu juhatuse 2004. aasta 14. detsembri otsuse nr 537 “Riigikogu Kantselei palgajuhendi kinnitamine” muutmine Otsus 17.09.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.09.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu direktiivi, millega rakendatakse vanemapuhkust käsitlev Euroopa sotsiaalpartnerite raamkokkulepe, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 01.10.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 01.09.2009
Eelnõu tagastamine esitajatele Otsus 22.09.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.09.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise "Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala kodanike teenistuses" kohta menetlusse võtmine Otsus 21.09.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu raamotsuse õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 11.09.2009
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 08.09.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 02.09.2009
Eelnõu tagastamine esitajatele Otsus 01.09.2009
Õiguskomisjoni ja majanduskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 15.09.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.09.2009
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 14.09.2009
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 14.09.2009
Õiguskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja keskkonnakomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 04.08.2009
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 04.08.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lapsporno vastast võitlust ning millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2004/68/JSK, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 04.08.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad õigusaktide eelnõude paketi kohta, millega asutatakse amet Euroopa Liidu õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT süsteemide operatiivjuhtimiseks menetlusse võtmine Otsus 04.08.2009
Sotsiaalkomisjoni ja riigikaitsekomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 04.08.2009
Riigikogu juhatuse 2009. aasta 11. juuni otsuse nr 118 “Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel” muutmine Otsus 04.08.2009
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 04.08.2009
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 04.08.2009
Asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeteks Otsus 09.07.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad struktuurivahendeid käsitlevate Euroopa Liidu määruste muutmise ettepanekute suhtes menetlusse võtmine Otsus 28.08.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni poolt esitatud rohelise raamatu, mis käsitleb kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades, suhtes menetlusse võtmine Otsus 07.08.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 04.08.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse, milles käsitletakse inimkaubanduse ennetamist ja selle vastast võitlust ning ohvrite kaitset ja millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2002/629/JSK, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 23.07.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu lennundusjulgestustasude kohta menetlusse võtmine Otsus 22.07.2009
Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 14.07.2009
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 10.07.2009
Eelnõule 541 OE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 17.06.2009
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 17.06.2009
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 27.07.2009
Keskkonnakomisjoni ja rahanduskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 27.07.2009
Sotsiaalkomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 18.06.2009
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 18.06.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.06.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.06.2009
Eelnõu 511 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 11.06.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele elutähtsa sideinfrastruktuuri kaitse kohta „Euroopa kaitsmine laiaulatuslike küberrünnakute ja häirete eest: valmisoleku, turvalisuse ja vastupidavuse suurendamine“ suhtes menetlusse võtmine Otsus 18.06.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta ning millega muudetakse direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…EÜ eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 18.06.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele esitatud teatise „Abi parem suunamine ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondade põllumajandustootjatele” suhtes menetlusse võtmine Otsus 18.06.2009
Kultuurikomisjoni, riigikaitsekomisjoni ja sotsiaalkomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 11.06.2009
Riigikogu juhatuse 2007. aasta 12. aprilli otsuse nr 26 “Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel” muutmine Otsus 11.06.2009
Riigikogu juhatuse 2008. aasta 7. oktoobri otsuse nr 108 “Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel” muutmine Otsus 11.06.2009
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 11.06.2009
Eelnõu 518 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 15.06.2009
Eelnõu 522 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 15.06.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.06.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 11.06.2009
Eelnõu 510 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 16.06.2009
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 16.06.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.06.2009
Rahanduskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 15.06.2009
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 05.06.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile ja Nõukogule ühenduse vesiviljeluse säästva arengu strateegia kohta menetlusse võtmine Otsus 04.06.2009
Põhiseaduskomisjoni, keskkonnakomisjoni, rahanduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 04.06.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 04.06.2009
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 08.06.2009
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 08.06.2009
Rahanduskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 08.06.2009
Keskkonnakomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 08.06.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.06.2009
Eelnõu 510 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 08.06.2009
Keskkonnakomisjoni ja sotsiaalkomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 08.06.2009
Riigikogu juhatuse 2007. aasta 12. aprilli otsuse nr 26 “Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel” muutmine Otsus 08.06.2009
Riigikogu liiget asendava liikme volituste lõpetamine Otsus 21.05.2009
Riigikogu komisjoni esimehe ja aseesimehe valimise kord Otsus 10.02.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.06.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad avamere tuuleenergia arendamist käsitleva teatise kohta menetlusse võtmine Otsus 09.06.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu bussireisija õigusi ja vedaja vastutust käsitleva määruse eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 28.05.2009
Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 28.05.2009
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 25.05.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.05.2009
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 04.06.2009
Rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 04.06.2009
Asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeteks Otsus 03.06.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 02.06.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 14.05.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.05.2009
Eelnõu 476 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 11.05.2009
Sotsiaalkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 04.06.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad retsepti alusel väljastatavate inimtervishoius kasutatavate ravimite kohta üldsusele antavat teavet käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude suhtes menetlusse võtmine Otsus 04.05.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kalandustöö konventsiooni nr 188 ja kalandustöö soovituse nr 199 suhtes menetlusse võtmine Otsus 21.05.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.05.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.05.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu direktiivi vastastikuse abi kohta maksude, tollimaksude ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 04.05.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 04.05.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ seoses vajadusega vältida olemuse, taustandmete või päritolu poolest võltsitud ravimite sattumist seaduslikku tarneahelasse, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 04.05.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad inimtervishoius kasutatavate ravimite ohutuse järelvalvet käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude suhtes menetlusse võtmine Otsus 04.05.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad rohelise raamatu „Üleeuroopaline transpordivõrgustik: poliitika läbivaatamine” suhtes menetlusse võtmine Otsus 23.04.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.04.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.05.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 05.05.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.04.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 14.04.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni muutmist käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta menetlusse võtmine Otsus 13.04.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 23.04.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Energiatõhusus: eesmärgiks seatud 20% energiasäästu saavutamine“ suhtes menetlusse võtmine Otsus 06.04.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu määruste, millega kehtestatakse teatud ühenduse ainupädevuses olevates valdkondades liikmesriikide poolt kolmandate riikidega kahepoolsete lepingute sõlmimise kord, eelnõude suhtes menetlusse võtmine Otsus 06.04.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Digitaalallkirjade ja elektroonilise identifitseerimise tegevuskava piiriüleste avalike teenuste osutamise edendamiseks ühtsel turul“ suhtes menetlusse võtmine Otsus 06.04.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 16.04.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Schengeni acquis kohaldamise kontrollimise hindamismehhanismide kohta menetlusse võtmine Otsus 09.04.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 09.04.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.04.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomise suhtes menetlusse võtmine Otsus 06.04.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 24.03.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad globaalse kliimakokkuleppe saavutamist käsitleva teatise suhtes menetlusse võtmine Otsus 20.03.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 19.03.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 19.03.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.03.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 12.03.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 26.03.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 26.03.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise ja tegevuskava, mille eesmärk on luua Euroopa piirideta meretranspordiruum, suhtes menetlusse võtmine Otsus 06.03.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb energia tarbimist mõjutavate toodete märgistamist, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 06.03.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise "Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses Euroopa Liidu meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani" suhtes menetlusse võtmine Otsus 06.03.2009
Riigikogu liikme tööga seotud kulutuste hüvitamise korra muutmine Otsus 02.03.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.03.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi loomist, suhtes menetlusse võtmine Otsus 06.03.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise "Euroopa Liidu strateegia väljatöötamine sissetungivate liikide suhtes" kohta menetlusse võtmine Otsus 06.03.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 06.03.2009
Riigikogu liikme eluasemekulude hüvitamise kord Otsus 10.02.2011
Õiguskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 23.02.2009
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 23.02.2009
Riigikogu liikmeks asunud asendusliikme volituste lõppemine Otsus 20.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiivi hoiuste intresside maksustamise kohta, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 26.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta, suhtes menetlusse võtmine Otsus 26.02.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 26.02.2009
Riigikogu juhatuse 2008.aasta 16.detsembri otsusega nr 150 kinnitatud „Riigikogu Kantselei teenistujate palgaastmestiku kinnitamine” muutmine Otsus 25.02.2009
Eelnõu menetlusse võtmine Otsus 18.02.2009
Rahanduskomisjoni, riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 17.02.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 17.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Kollektiivse hüvitamise mehhanismid tarbija jaoks“ kohta menetlusse võtmine Otsus 26.02.2009
Ühendatud eelnõule 421 SE & 417 SE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 19.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu varjupaigapaketi suhtes, menetlusse võtmine Otsus 19.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu "Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks” suhtes, menetlusse võtmine Otsus 19.02.2009
Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 19.02.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 19.02.2009
Eelnõu 421 SE & 417 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 19.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu määruse, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 19.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega kehtestatakse audiovisuaalvaldkonna koostööprogrammi kolmandate riikidega MEDIA MUNDUS, eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 19.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud määruse, millega muudetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomist käsitlevat määrust, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 06.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni raamteatise „Teine strateegiline energiaülevaade – Euroopa Liidu tegevuskava varustuskindluse ja solidaarsuse tagamiseks energiavaldkonnas” suhtes menetlusse võtmine Otsus 05.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ehitiste energiatõhususe kohta muudetud eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 05.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad kohustusliku vedelkütusevaru direktiivi muutmist käsitleva nõukogu määruse eelnõu ja maagaasi tarnekindlust käsitleva teatise kohta menetlusse võtmine Otsus 05.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 12.02.2009
Eelnõu 317 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 12.02.2009
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 12.02.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu majanduse elavdamise paketi kohta, menetlusse võtmine Otsus 12.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu nõukogu määruse „Loomade kaitse surmamisel“ eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 12.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu "Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus" suhtes, menetlusse võtmine Otsus 12.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 12.02.2009
Riigikogu ja Riigikogu Kantselei asutusesisese teabe kasutamise korra kinnitamine Otsus 29.01.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 29.01.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.01.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 27.01.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta eelnõu menetlusse võtmine Otsus 02.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 29.01.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse raamistik intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteesektoris ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega, eelnõu ning Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtuks Euroopas” menetlusse võtmine Otsus 29.01.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu tarbija õigusi käsitleva direktiivi eelnõu menetlusse võtmine Otsus 29.01.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta eelnõu menetlusse võtmine Otsus 16.01.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, milles käsitletakse elektronrahaasutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle teostatavat järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ eelnõu menetlusse võtmine Otsus 15.01.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardeid, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 02.02.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse biotsiidide turuleviimist käsitlevat nõukogu direktiivi seoses teatavate tähtaegade pikendamisega, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 02.02.2009
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.01.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiive seoses aruandlus- ja dokumenteerimisnõuetega ühinemise ja jagunemise korral, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 12.01.2009
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu „Välismaksete kohta ühenduses“ suhtes menetlusse võtmine Otsus 19.12.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.01.2009
Eelnõu 367 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 11.12.2008
Eelnõule 364 SE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 10.12.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 09.12.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.01.2009
Riigikogu Kantselei teenistujate palgaastmestiku kinnitamine Otsus 16.12.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 16.12.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb reitinguagentuure, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 11.12.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu: „Ränne ja liikuvus: Euroopa Liidu haridussüsteemi ülesanded ja võimalused“ kohta menetlusse võtmine Otsus 11.12.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 02.12.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa nõukogu direktiivi, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (FST) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 21.11.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.12.2008
Eelnõu 364 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 16.12.2008
Eelnõu 346 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 08.12.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 05.12.2008
Eelnõu 392 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 04.12.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 04.12.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 11.11.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.11.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 18.11.2008
Eelnõule 346 SE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 13.11.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.11.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiive seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskide kontsentreerumise, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 13.11.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 1994/19/EMÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 13.11.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Autoriõigus teadmistepõhises majanduses“ kohta menetlusse võtmine Otsus 13.11.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 04.11.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Rahvusvahelist teadus- ja tehnoloogiakoostööd käsitlev Euroopa strateegiline raamistik“ kohta menetlusse võtmine Otsus 03.11.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiive 92/79/EMÜ, 92/80/EMÜ ja 95/59/EÜ tubakatoodete suhtes kohaldatava aktsiisimaksu struktuuri ja määrade osas eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 03.11.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires, ning direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 03.11.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatud infrastruktuuride kasutamise eest, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 27.10.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 23.10.2008
Eelnõu 342 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 06.11.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 06.11.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.10.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu k.a 10. septembri töödokumendi 12873/08 „Konventsioon keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega” kohta menetlusse võtmine Otsus 31.10.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Interneti edendamine - Tegevuskava Interneti protokolli kuuenda versiooni (IPv6) kasutuselevõtuks Euroopas” kohta menetlusse võtmine Otsus 27.10.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Energiatõhususe parandamine info- ja sidetehnoloogia abil“ kohta menetlusse võtmine Otsus 27.10.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi „Patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius“ eelnõu menetlusse võtmine Otsus 09.10.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.10.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Varjupaigapoliitika kava. Ühtne lähenemisviis kaitse andmisele Euroopa Liidus“ kohta menetlusse võtmine Otsus 16.10.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 16.10.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad kliimaküsimuste ja taastuvenergia meetmepaketi kohta menetlusse võtmine Otsus 06.10.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa osaühingu põhikirja käsitleva nõukogu määruse eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 01.10.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu määruse kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 01.10.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.10.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.10.2008
Sotsiaalkomisjoni ja riigikaitsekomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 07.10.2008
Riigikogu juhatuse 2008. aasta 6. mai otsuse nr 59 “Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel” muutmine Otsus 07.10.2008
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 07.10.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.09.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 23.09.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „E-õiguskeskkonna Euroopa strateegia väljatöötamine” kohta menetlusse võtmine Otsus 22.09.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi „Eurofonde käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta” muutmise eelnõu menetlusse võtmine Otsus 22.09.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.09.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.09.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta eelnõu menetlusse võtmine Otsus 16.09.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides eelnõu menetlusse võtmine Otsus 16.09.2008
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 04.09.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 02.09.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa rände- ja varjupaigapakti eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 01.09.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.09.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Kohtuotsuste tõhus täitmine Euroopa Liidus: võlgniku vara läbipaistvus” kohta menetlusse võtmine Otsus 15.08.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 11.08.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse „Üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele” eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 06.08.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „“Kõigepealt mõtle väikestele“ Euroopa väikeettevõtlusalgatus“ kohta menetlusse võtmine Otsus 05.09.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli“ käsitlevate eelnõude paketi kohta menetlusse võtmine Otsus 21.07.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta menetlusse võtmine Otsus 16.07.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu otsuse eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 27.06.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu direktiivi eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 21.08.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.06.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.06.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.06.2008
Riigikogu juhatuse 2007. aasta 22. juuni otsuse nr 73 „Riigikogu Poliitikakonverentsi korraldustoimkonna moodustamine” kehtetuks tunnistamine Otsus 17.06.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.06.2008
Eelnõu 273 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 09.06.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.06.2008
Eelnõude 202 SE ja 203 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 12.06.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 30.05.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu määruse ja otsuse eelnõude kohta menetlusse võtmine Otsus 30.05.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa komisjoni teatise „Ühise kalanduspoliitika roll ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi rakendamisel merenduse juhtimises” kohta menetlusse võtmine Otsus 23.05.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Läänemere piirkonna strateegia kohta menetlusse võtmine Otsus 23.05.2008
Eelnõudele 238 SE ja 239 SE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 15.05.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.05.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.05.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 03.06.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.05.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.05.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 19.05.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa komisjoni teatise „Raudteeinfrastruktuuri kvaliteeti käsitlevate mitmeaastaste lepingute kohta” menetlusse võtmine Otsus 16.05.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 06.05.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 14.05.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 13.05.2008
Sotsiaalkomisjoni ja riigikaitsekomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 08.05.2008
Eelnõule 243 OE muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 25.04.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 24.04.2008
Riigikaitsekomisjoni ja sotsiaalkomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 06.05.2008
Riigikogu juhatuse 2007. aasta 16. aprilli otsuse nr 34 “Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel” muutmine Otsus 06.05.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.04.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 22.04.2008
Eelnõu 195 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 17.04.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 29.04.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu eelarve reformi protsessi suhtes menetlusse võtmine Otsus 09.04.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatiste suhtes menetlusse võtmine Otsus 09.04.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 09.04.2008
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 22.04.2008
Eelnõule 227 OE muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 15.04.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.04.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu direktiivi eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 10.04.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.04.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu raamotsuse eelnõu, millega muudetakse raamotsust 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta, menetlusse võtmine Otsus 04.01.2008
Komisjoni määramine SA Eesti Õiguskeskus lõpetamiseks volituse andmise otsustamiseks Otsus 16.01.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.04.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.04.2008
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 15.01.2008
Maaelukomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 14.01.2008
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 14.01.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni elektroonilise side siseturgu käsitlevate eelnõude paketi kohta menetlusse võtmine Otsus 14.01.2008
Riigikogu liikme deklaratsiooni töökohtade ja tegevusalade kohta kinnitamine Otsus 22.01.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu raamotsuse eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 21.01.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.01.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.01.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatiste suhtes menetlusse võtmine Otsus 07.02.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Lissaboni strateegia aruande ja ühenduse Lissaboni programmi 2008–2010 suhtes menetlusse võtmine Otsus 04.02.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 30.01.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 29.01.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.02.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise suhtes menetlusse võtmine Otsus 11.02.2008
Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 11.02.2008
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 11.02.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse suhtes menetlusse võtmine Otsus 18.02.2008
Eelnõudele 180 SE ja 181 SE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 14.02.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 14.02.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise suhtes menetlusse võtmine Otsus 13.02.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu määruse suhtes menetlusse võtmine Otsus 25.02.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.02.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 19.02.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise suhtes menetlusse võtmine Otsus 18.02.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu direktiivi ja määruse eelnõude suhtes menetlusse võtmine Otsus 29.02.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 28.02.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni kliimamuutuste ja taastuvenergia paketi suhtes menetlusse võtmine Otsus 26.02.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 26.02.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 20.03.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.03.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 13.03.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.03.2008
Riigikogu liikme teenistuslähetuse vormistamise korra muutmine Otsus 27.03.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 27.03.2008
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 25.03.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise suhtes menetlusse võtmine Otsus 20.03.2008
Riigikogu juhatuse 2007. aasta 12. aprilli otsuse nr 26 “Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel” muutmine Otsus 07.12.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika. Kaubanduspoliitika – Euroopa 2020 strateegia keskne teema“ kohta menetlusse võtmine Otsus 20.12.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 27.03.2008
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 27.03.2008
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.12.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.12.2010
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 07.12.2010
Eelnõu 828 SE ja 724 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 03.12.2010
Eelnõu 827 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 13.12.2010
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 15.12.2010
Riigikogu istungite stenografeerimise ja protokollimise kord Otsus 14.12.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise suhtes menetlusse võtmine Otsus 09.04.2008
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 03.06.2010
Riigikogu juhatuse 2010. aasta 7. detsembri otsuse nr 123 “Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel” muutmine Otsus 09.12.2010
Riigikaitsekomisjoni ja majanduskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 09.12.2010
Riigikogu tööd korraldavate õigusaktide muutmine Otsus 09.12.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.01.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.12.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 14.12.2010
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 13.12.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks: toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamine“ kohta menetlusse võtmine Otsus 13.01.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acqui` kohaldamise kontrollimiseks, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 23.12.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 23.12.2010
Riigikogu juhatuse 2007. aasta 16. aprilli otsuse nr 34 “Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel” muutmine Otsus 25.01.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 27.01.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.01.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabekeskuste kohta menetlusse võtmine Otsus 13.01.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika tulevik“ kohta menetlusse võtmine Otsus 13.01.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb energiaturgude terviklikkust ja läbipaistvust, menetlusse võtmine Otsus 07.02.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemist, menetlusse võtmine Otsus 01.02.2011
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 25.01.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia toimimise teatise kohta menetlusse võtmine Otsus 28.01.2011
Eelnõude 286 SE ja 762 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 14.02.2011
Eelnõu 806 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 14.02.2011
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 08.02.2011
Eelnõu 858 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 07.02.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse, mis käsitleb lepingulisi suhteid piima- ja piimatootesektoris, eelnõu suhtes menetlusse võtmine Otsus 10.02.2011
Eelnõu 895 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 14.02.2011
Riigikogu juhatuse otsuste muutmine Otsus 10.02.2011
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 15.02.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa avalike teenuste koosvõime alused“ kohta menetlusse võtmine Otsus 17.02.2011
Riigikogu Kantselei põhimääruse muutmine Otsus 10.02.2011
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 10.02.2011
Eelnõu 901 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 10.02.2011
Riigikogu Kantselei teenistujate palgaastmestiku kinnitamine Otsus 09.12.2010
Eelnõu 920 OE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 21.02.2011
Eelnõule 920 OE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 17.02.2011
Eelnõude 49 SE ja 891 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 17.02.2011
Riigikogu juhatuse 2008. aasta 13. novembri otsuse nr 134 „Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine” ja 2009. aasta 25. veebruari otsuse nr 42 „Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine“ muutmine Otsus 09.06.2009
Riigikogu juhatuse 2008. aasta 13. novembri otsusega nr 134 kinnitatud „Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu” muutmine Otsus 25.02.2009
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine Otsus 13.11.2008
Riigikogu Kantselei põhimääruse kinnitamine Otsus 13.11.2008
Riigikogu juhatuse 2008. aasta 13. novembri otsuse nr 134 „Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine“ muutmine Otsus 10.02.2011
Riigikogu juhatuse 2008. aasta 13. novembri otsuse nr 134 „Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine“ muutmine Otsus 20.05.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta eelnõu suhtes, menetlusse võtmine Otsus 18.11.2010
Eelnõu 655 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 22.11.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 23.11.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta, menetlusse võtmine Otsus 18.11.2010
Eelnõu 823 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 22.11.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni õiguslike algatuste kohta, millega edendatakse eelarve ja majanduspoliitikate koordinatsiooni Euroopa Liidus, menetlusse võtmine Otsus 25.11.2010
Eelnõule 814 SE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 10.11.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.11.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb toiduabi jaotamist liidu enim puudustkannatavatele isikutele, eelnõu kohta, menetlusse võtmine Otsus 25.11.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta, suhtes menetlusse võtmine Otsus 12.11.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu suhtes, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2005/222/JSK, menetlusse võtmine Otsus 12.11.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.11.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsuse eelnõu suhtes, millega luuakse esimene raadiosageduspoliitika programm menetlusse võtmine Otsus 12.11.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda kohta, menetlusse võtmine Otsus 18.11.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise finantssektori kriisijuhtimise raamistiku kohta menetlusse võtmine Otsus 10.12.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.11.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.11.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem“ suhtes menetlusse võtmine Otsus 04.11.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond, eelnõu ning Euroopa ühtse raudteepiirkonna väljaarendamist käsitleva Euroopa Komisjoni teatise kohta, suhtes menetlusse võtmine Otsus 04.11.2010
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 28.10.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa e-valitsuse tegevuskava 2011-2015: IKT-lahendused aruka, jätkusuutliku ja innovaatilise valitsemise edendamiseks“ kohta menetlusse võtmine Otsus 17.02.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.10.2010
Vabariigi Valitsuse algatatud notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuse seaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõule (833 SE) uue juhtivkomisjoni määramine Otsus 25.10.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.11.2010
Eelnõule 837 OE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 20.10.2010
Eelnõu 653 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 14.10.2010
Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskirja muutmine Otsus 14.10.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 26.10.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2010 – 2020“ kohta menetlusse võtmine Otsus 13.10.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta, suhtes menetlusse võtmine Otsus 15.10.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.10.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Energeetika 2020: Konkurentsivõimelise, säästva ja turvalise energia strateegia“ ja Euroopa Komisjoni teatise „Energiainfrastruktuuride prioriteedid 2020. aastaks ja pärast seda“ kohta menetlusse võtmine Otsus 10.12.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 15.10.2010
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 04.10.2010
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 11.10.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 28.09.2010
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 30.09.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 03.08.2010
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 16.09.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 12.10.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.09.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu, kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral, suhtes menetlusse võtmine Otsus 03.09.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu suhtes kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta menetlusse võtmine Otsus 03.09.2010
Eelnõule 775 SE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 16.09.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet, menetlusse võtmine Otsus 16.09.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis võimaldab liikmesriikidel piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist, ja Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis annab liikmesriikidele vabaduse otsustada GMOde kasvatamise üle, menetlusse võtmine Otsus 13.09.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 14.09.2010
Eelnõu 777 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 13.09.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks, menetlusse võtmine Otsus 13.09.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kohta, mis käsitleb e-riigihangete laiemat kasutuselevõttu Euroopa Liidus menetlusse võtmine Otsus 20.01.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu tsiviil- ja kaubandusasjades kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist käsitleva määruse eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 20.01.2011
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 02.08.2010
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 20.01.2011
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kasvuhoonegaaside heite üle 20%-lise vähendamise võimaluste analüüsi ja kasvuhoonegaaside heite ülekandmise ohu hindamise suhtes menetlusse võtmine Otsus 16.07.2010
Eelnõu 700 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 11.06.2010
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine ning Riigikogu juhatuse 2. aprilli 2007. aasta otsuse nr 3 "Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni registreerimine" kehtetuks tunnistamine Otsus 25.06.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali rakendamise kohta menetlusse võtmine Otsus 12.07.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.06.2010
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 15.06.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise majanduspoliitika koordinatsiooni edendamine kohta menetlusse võtmine Otsus 14.06.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades, eelnõu kohta menetlusse võtmine Otsus 14.06.2010
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 17.06.2010
Majanduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 17.06.2010
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 16.06.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.06.2010
Eelnõu 412 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 31.05.2010
Eelnõule 720 OE uue muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine Otsus 31.05.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu metsade kaitse ja metsateave Euroopa Liidus: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks kohta menetlusse võtmine Otsus 03.06.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.06.2010
Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks“ kohta menetlusse võtmine Otsus 30.12.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 01.06.2010
Eelnõu 475 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 31.05.2010
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 31.05.2010
Riigikogu juhatuse 2007. aasta 12. aprilli otsuse nr 26 “Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel” muutmine Otsus 03.06.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 03.06.2010
Rahanduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 01.06.2010
Eelnõu 874 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 13.12.2010
Riigikogu juhatuse 2008. aasta 16. detsembri otsuse nr 150 „Riigikogu Kantselei teenistujate palgaastmestiku kinnitamine” muutmine Otsus 20.05.2010
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 26.05.2010
Eelnõu 754 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 17.05.2010
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.05.2010
Tagasiside