Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 06.06.2014
Toimiku viit: 1-2/14-410
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3324. istung (majandus- ja rahandusküsimused) 20. juuni 2014
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2014
Tähis: CM 3105/14
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 06.06.2014
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Leedus COM(2014) 325, Euroopa Liidu üldeelarve PROJEKT 2015. eelarveaastaks COM(2014)300, Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/283/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Belgias - COM(2014) 437, Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide majanduspoliitika üldsuuniste rakendamise kohta COM(2014) 401, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELENING REGIOONIDE KOMITEELE 2014. aasta Euroopa poolaasta: riigipõhised soovitused Majanduskasv COM(2014) 400, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS euro kasutuselevõtu kohta Leedus 1. jaanuaril 2015 - COM(2014) 324, Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/284/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Tšehhi Vabariigis COM(2014) 436, Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/287/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Madalmaades - COM(2014) 433, Ülevaade Euroopa Ülemkogu 26. ja 27. juuni 2014. a kohtumisest, Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/290/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Slovakkias - COM(2014) 430, Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/282/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Austrias COM(2014) 435, Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/407/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Taanis - COM(2014) 434, Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta COM(2013) 814
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3324. istung (majandus- ja rahandusküsimused) 20. juuni 2014 EL dokument 06.06.2014
Eesti seisukohad eurorühma 19. juuni 2014. a kohtumisel ning ECOFINi 20. juuni 2014. a istungil EL dokument 12.06.2014
3324. nõukogu istungi pressiteade tulemustest Üldine 09.07.2014
Tagasiside