Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 23.01.2014
Toimiku viit: 1-2/14-27
Pealkiri: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kliima- ja energiapoliitikaraamistik ajavahemikuks 2020–2030 COM(2014) 15, SWD(2014) 15, SWD(2014)16
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ELi heitkogustega kauplemise süsteem, energiasääst, kasvuhoonegaas, taastuv energia, gaasiheidete vähendamine, kliimamuutuste poliitika
Aastaarv: 2014
Tähis: COM(2014) 15
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 23.01.2014
Valdkond: Keskkond
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3321. istung (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 13. juuni 2014, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3320. istung (keskkond) Kuupäev: 12. juuni 2014, Eesti seisukohad Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistiku aastani 2030 kohta COM(2014) 15, COM(2014) 20, COM(2014) 21, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3295. istung (Konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 20. ja 21. veebruar 2014, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3299. istung (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 4. märts 2014, Euroopa Liidu Nõukogu 3297. istung (Keskkond) 3.märtsil 2014, KOMISJONI SOOVITUS, 22.1.2014, milles esitatakse miinimumpõhimõtted süsivesinike (näiteks kildagaas) uurimiseks ja tootmiseks suuremahulise hüdrofrakkimise teel C(2014) 267
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kliima- ja energiapoliitikaraamistik ajavahemikuks 2020–2030 COM(2014) 15, SWD(2014) 15, SWD(2014)16 EL dokument 23.01.2014
Töödokument SWD(2014)15 ettepanekule COM(2014) 15 EL dokument 23.01.2014
Töödokument SWD(2014)16 ettepanekule COM(2014) 15 EL dokument 23.01.2014
Rumeenia Saadikutekoja kaaskiri Euroopa Liidu Nõukogu Peasekretariaadile ettepaneku COM(2014) 15 kohta EL dokument 10.04.2014
Kaaskiri - COVER NOTE From: Austrian Nationalrat date of receipt: 26 June 2014 To: General Secretariat Subject: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 [5644/1/14 CLIMA 6 ENV 60 ENER 27 IND 24 COMPET 43 MI 69 ECOFIN 65 TRANS 31 AGRI 35 REV 1 - COM (2014) 15 final] EL dokument 02.07.2014
Tagasiside