Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 29.11.2018
Toimiku viit: 1-2/18-846
Pealkiri: Eesti seisukohad finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamise eelnõu ja teatise kohta COM(2018) 645; COM(2018) 646
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: finantseerimisasutus, terrorism, rahapesu, finantsjärelevalve, kuritegevusevastane võitlus, Euroopa Pangandusjärelevalve, teabevahetus, pädevuste jaotus
Aastaarv: 2018
Tähis: 2-5/18-02294-2; COM(2018) 645; COM(2018) 646
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 29.11.2018
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti, ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 646, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Liidu finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamine - COM(2018) 645
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamise eelnõu ja teatise kohta COM(2018) 645; COM(2018) 646 EL dokument 29.11.2018
RAHK arvamus fi.asutuste usaldusn.täitmise ja rahapesu järelevalv Valdkondliku komisjoni arvamus 13.12.2018
Tagasiside