Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 15.03.2018
Toimiku viit: 1-2/18-170
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta - JOIN 2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kuritegevusevastane võitlus, arvutikuritegu, infosõda, infoturve, andmekaitse, Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet, Euroopa kaitsepoliitika, rahvusvaheline koostöö
Aastaarv: 2018
Tähis: JOIN 2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 15.03.2018
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“) (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2017) 500; SWD(2017) 501; SWD(2017) 502; COM(2017) 477, Teatis - COM(2017) 476, ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Vastupidavusvõime, heidutus ja kaitse: tugeva küberturvalisuse tagamine ELis JOIN(2017) 450, Euroopa Liidu Nõukogu istung (Transport, telekommunikatioon ja energia) 07., 08. ja 11. juuni 2018, 3623
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta - JOIN 2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476 EL dokument 15.03.2018
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta JOIN (2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476 Valdkondliku komisjoni arvamus 03.04.2018
Väliskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta JOIN (2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476 Valdkondliku komisjoni arvamus 04.04.2018
Riigikaitsekomisjoni arvamusEuroopa Komisjoni küberpaketi kohta - JOIN (2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476 Valdkondliku komisjoni arvamus 04.04.2018
Tagasiside