Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 27.01.2012
Toimiku viit: 1-2/12-32
Pealkiri: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Eraelu puutumatuse kaitsmine ühendatud maailmas Euroopa isikuandmete kaitse raamistik 21. sajandil, COM(2012) 9
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: isikuandmed, ELi õigusalane koostöö kriminaalasjades, infotehnoloogia, infoühiskond, ELi politseikoostöö, eraelu puutumatuse kaitse, andmekaitse
Aastaarv: 2012
Tähis: COM(2012) 9, ST 14939/12
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 27.01.2012
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite 17. ja 18. jaanuari 2013. a mitteametlikul kohtumisel, Kutse kohtumisele ELi andmekaitsedirektiivi muutmine, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta COM(2012) 9, COM(2012) 10, COM(2012) 11, COM(2012) 12
Seotud dokumendid: Kutse kohtumisele andmekaitsedirektiivi muutmiseks
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Eraelu puutumatuse kaitsmine ühendatud maailmas Euroopa isikuandmete kaitse raamistik 21. sajandil EL dokument 27.01.2012
Arvamus - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of crim COM(2012) 9, COM(2012) 10, COM(2012) 11 EL dokument 16.10.2012
Tagasiside