Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 07.10.2014
Toimiku viit: 1-2/14-654
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetaks e nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007 SWD(2014) 290, SWD(2014) 291, COM(2014) 614
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kalavarude kaitse, Läänemeri, merekalapüük, merekala, püügipiirkond, kalanduse järelevalve, lubatud püük, saak liikide kaupa
Aastaarv: 2014
Tähis: SWD(2014) 290, SWD(2014) 291, COM(2014) 614
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 07.10.2014
Valdkond: Põllumajandus ja kalandus
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3365. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: 26. jaanuar 2015, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3381. istung 20. aprill 2015
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetaks e nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007 COM(2014) 614 EL dokument 07.10.2014
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/ 2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007 SWD(2014)290; COM(2014) 614 EL dokument 07.10.2014
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the Euro pean Parliament and of the Council establishing a multiannual plan for the stocks of cod, h erring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks , amending Council Regulation (EC) No 2187/2005and repealing Council Regulation (EC) No 1098/2007 SWD(2014)291, COM(2014) 614 EL dokument 07.10.2014
Eesti seisukohad Euroopa Liidu määruse, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, eelnõu kohta - COM(2014) 614 EL dokument 27.11.2014
Keskkonnakomisjoni arvamus ELAKile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, kohta. Valdkondliku komisjoni arvamus 26.03.2019
Tagasiside