Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 05.04.2011
Pealkiri: Ametiisikute aruanded ja ülevaated 12.koosseis
Koosseis: 12
Toimiku liik: Dokumenditoimik
Aastaarv: 2012
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Arengukava esitamine - Lõimumisvaldkonna arengukava Lõimuv Eesti 2020 Muud küsimused 07.11.2014
"Riigi jäätmekava 2014 – 2020“ Muud küsimused 21.04.2014
"Eesti Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" 2011. aasta täitmise aruanne Muud küsimused 20.01.2012
Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis Muud küsimused 04.12.2014
Arengukava esitamine - Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 Muud küsimused 22.01.2015
Kriminaalpoliitika arengusuundade 2011. aasta täitmise aruanne Muud küsimused 17.01.2012
„Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015“ 2014. aasta täitmise aruande esitlemine Muud küsimused 04.02.2015
Peaministri ettekanne Riigikogus teadus- ja arendustegevusest Muud küsimused 18.11.2014
Aruande „Eesti Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ täitmisest 2013. aastal esitlemine Muud küsimused 22.01.2014
Eesti Arengufondi 2013.a. majandusaasta aruanne Muud küsimused 05.09.2014
Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas Muud küsimused 12.11.2012
Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta Muud küsimused 14.03.2013
Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis Muud küsimused 31.10.2013
Ettekanne "Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018" elluviimise kohta Muud küsimused 08.10.2014
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2010. aastal Muud küsimused 11.10.2011
Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas Muud küsimused 21.11.2011
Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta Muud küsimused 06.05.2011
Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel Muud küsimused 26.09.2011
Eesti Panga 2010. aasta aastaaruanne Muud küsimused 07.06.2011
Peaministri ettekanne Riigikogus teadus- ja arendustegevusest Muud küsimused 04.12.2013
Finantsinspektsiooni 2010. aasta aastaaruanne Muud küsimused 03.06.2011
Eesti Arengufondi 2010/2011 aruanne Muud küsimused 11.08.2011
Arengukava esitamine "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ Muud küsimused 06.02.2015
Aruanne Eesti Arengufondi tegevusest 2011/2012 ja Arengufondi uue strateegia tutvustamine Muud küsimused 15.08.2012
Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta Muud küsimused 15.02.2012
Finantsinspektsiooni 2013. a aastaaruanne Muud küsimused 20.05.2014
Ettekanne „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 “ elluviimise kohta Muud küsimused 14.09.2012
Finantsinspektsiooni 2012. a aastaaruanne Muud küsimused 02.05.2013
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2011. aastal. Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Muud küsimused 18.10.2012
Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel Muud küsimused 01.10.2013
Ettekanne Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta Muud küsimused 25.09.2013
Eesti Panga 2011. a aastaaruanne Muud küsimused 27.04.2012
Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel Muud küsimused 10.10.2014
Õiguskantsleri ettekanne aastaülevaatest temale seadusega pandud ülesannete täitmise kohta Muud küsimused 05.05.2014
Avaliku teenistuse 2013. aasta aruande ülevaade Muud küsimused 27.10.2014
"Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018". 2013. aasta täitmise aruanne Muud küsimused 14.01.2014
Eesti Panga aastaaruanne 2013 Muud küsimused 17.04.2014
Finantsinspektsiooni 2011. aasta aastaaruanne Muud küsimused 16.05.2012
Eesti Arengufondi tegevusest 2012/2013 Muud küsimused 30.08.2013
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2012. aastal. Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Muud küsimused 24.10.2013
Kriminaalpoliitika arengusuundade 2012. aasta täitmise aruande esitamine Muud küsimused 06.02.2013
Eesti Panga aastaaruanne 2012. a Muud küsimused 22.04.2013
Õiguskantsleri 2011. aasta ülevaade Muud küsimused 25.05.2012
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2013. aastal. Riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Muud küsimused 22.10.2014
Kriminaalpoliitika arengusuundade 2014. aasta täitmise aruande esitamine Muud küsimused 19.01.2015
"Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" 2012. aasta täitmise aruanne Muud küsimused 07.02.2013
Arengukava esitamine - "Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020" Muud küsimused 29.01.2015
Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel Muud küsimused 30.08.2012
Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta Muud küsimused 08.01.2014
Tagasiside