Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 05.12.2012
Toimiku viit: 1-2/12-624
Pealkiri: 3213. istung (transport, telekommunikatsioon ja energia) 20. detsembril 2012 (9:00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 5649/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 05.12.2012
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Tehnoülevaatuspakett. Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ COM(2012)380, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Iisraeli riigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimise kohta COM(2012) 689, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta COM(2012) 721, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul COM(2012) 238, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi lennundusalane välispoliitika – tulevikuprobleemide lahendamine COM(2012) 556, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
3213. istung (transport, telekommunikatsioon ja energia) 20. detsembril 2012 EL dokument 05.12.2012
Tagasiside