Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 24.05.2017
Toimiku viit: 1-2/17-351
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3545. istung (transport, telekommunikatsioon, energeetika) 8. ja 9. juuni 2017
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: meretranspordipoliitika, liiklusohutus, maanteetransport, siseveetransport, lennuohutus, digitaaltehnoloogia, andmekaitse
Aastaarv: 2017
Tähis: CM 2861/17
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 24.05.2017
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta COM(2017) 47, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta SWD(2016) 166; SWD(2016) 167; COM(2016) 285, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud) SWD(2016) 303; SWD(2016) 304; SWD(2016) 305; SWD(2016) 313;COM(2016) 590; COM(2016) 591, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 531/2012 rändluse hulgiturgude eeskirjade osas SWD(2016) 201; SWD(2016) 202; COM(2016) 399, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades COM(2016) 589, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet SWD(2016) 303; SWD(2016) 304; COM(2016) 591, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus) (EMPs kohaldatav tekst)- SWD(2017) 3; SWD(2017) 4; SWD(2017) 5; SWD(2017) 6; COM(2017) 10
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3545. istung (transport, telekommunikatsioon, energeetika) 8. ja 9. juuni 2017 EL dokument 24.05.2017
Tagasiside