Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 05.04.2013
Toimiku viit: 1-2/13-159
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3234. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: esmaspäev, 22. aprill 2013 (kl 10.00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 2190/13
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 05.04.2013
Valdkond: Põllumajandus ja kalandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta {SEK(2011) 1153} {SEK(2011) 1154}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta {SEK(2011) 883 lõplik} {SEK(2011) 884 lõplik} COM(2011)416, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kalapüügivahenditega toimuva merelindude juhupüügi vähendamise tegevuskava COM(2012) 665, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühise kalanduspoliitika kohta {SEK(2011) 891 lõplik} {SEK(2011) 892 lõplik} COM(2011) 425, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta {SEC(2011) 1153} {SEC(2011) 1154}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad COM(2011) 625, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse määrust (EL) nr […] [RD] (vahendite ja nende jaotamise kohta) 2014. aasta suhtes ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti määrusi (EL) nr […] [DP], (EL) nr […] [HZ] ja (EL) nr […] [sCMO] seoses nende kohaldamisega aastal 2014 COM(2013) 226, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus (ÜTK määrus) {SEK(2011) 1153} {SEK(2011) 1154}
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3234. istung (põllumajandus ja kalandus) esmaspäev 22. aprill 2013 (10:00) EL dokument 05.04.2013
Tagasiside