Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 17.03.2017
Toimiku viit: 1-2/17-178
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta COM(2016) 860; COM(2016) 861; COM(2016) 862; COM(2016) 863; COM(2016) 864; COM(2016) 767; COM(2016) 761; COM(2016) 765; COM(2016) 759; COM(2016) 773; COM(2016) 763; COM(2016) 766
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: energiasääst, energiatõhusus, taastuv energia, gaasiheidete vähendamine, kliimamuutuste poliitika, energiakoostöö, elektrienergia, ühtne turg, innovatsioon
Aastaarv: 2017
Tähis: COM(2016) 860; COM(2016) 861; COM(2016) 862; COM(2016) 863; COM(2016) 864; COM(2016) 767; COM(2016) 761; COM(2016) 765; COM(2016) 759; COM(2016) 773; COM(2016) 763; COM(2016) 766; 2-5/17-00475-2
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 17.03.2017
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, MAJANDUSJA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Puhas energia kõikidele eurooplastele- COM(2016) 860, Ettepanek - SWD(2016) 416; SWD(2016) 417; SWD(2016) 418; SWD(2016) 419; COM(2016) 767, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 410; SWD(2016) 411; SWD(2016) 412; SWD(2016) 413; COM(2016) 863, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2016) 861; SWD(2016) 410; SWD(2016) 411; SWD(2016) 412; SWD(2016) 413, Teatis - SWD(2016) 410; SWD(2016) 411; SWD(2016) 412; SWD(2016) 413; COM(2016) 861, Ettepanek - SWD(2016) 410; SWD(2016) 411; SWD(2016) 412; SWD(2016) 413; COM(2016) 864, Teatis - COM(2016) 761; COM(2016) 765, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse energialiidu juhtimist ja millega muudetakse direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiive 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013 - SWD(2016) 394; SWD(2016) 395; SWD(2016) 396; SWD(2016) 397; COM(2016) 759, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 416; SWD(2016) 417; SWD(2016) 418; SWD(2016) 419; COM(2016) 767, Ettepanek - SWD(2016) 410; SWD(2016) 411; SWD(2016) 412; SWD(2016) 413; COM(2016) 862, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE: puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine- COM(2016) 763, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2016) 864; SWD(2016) 410; SWD(2016) 411; SWD(2016) 412; SWD(2016) 413, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia - samm koostoimelise, ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse tagamise suunas- COM(2016) 766, KOMISJONI TEATIS Ökodisaini tööplaan aastateks 2016–2019 - COM(2016) 773, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 399; SWD(2016) 401; SWD(2016) 402; SWD(2016) 403; SWD(2016) 404; SWD(2016) 405; SWD(2016) 406; COM(2016) 761, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3554. istung (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 26. juuni 2017
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta COM(2016) 860; COM(2016) 861; COM(2016) 862; COM(2016) 863; COM(2016) 864; COM(2016) 767; COM(2016) 761; COM(2016) 765; COM(2016) 759; COM(2016) 773; COM(2016) 763; COM(2016) 766 EL dokument 17.03.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC [doc. 15151/16 ENER 421 IA 136 CODEC 1817 - COM (2016) 862 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) [doc. 15149/16 ENER 419 IA 134 CODEC 1815 - COM (2016) 862; COM (2016) 863 EL dokument 20.03.2017
Teatis COVER NOTE From: the Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) [doc. 15135/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301 FISC 221 IA 131 CODEC 1809 - COM(2016) 861] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators [doc. 15149/16 ENER 419 ENV 758 IA 134 CODEC 1815 - COM(2016) 863] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity [doc. 15150/16 ENER 420 ENV 760 CLIMA 171 COMPET 640 CONSOM 302 FISC 222 IA 133 CODEC 1816 - COM(2016) 864] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2016) 861; COM(2016) 863; COM(2016) 864 EL dokument 31.03.2017
Teatis - COVER NOTE From: the German Bundestag Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) [doc. 15135/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301 FISC 221 IA 131 CODEC 1809 - COM(2016) 861] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators [doc. 15149/16 ENER 419 ENV 758 IA 134 CODEC 1815 - COM(2016) 863] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2016) 861; COM(2016) 863 EL dokument 03.04.2017
MAJK arvamus Euroopa puhta energia paketi kohta COM(2016) 860; COM(2016) 861; COM(2016) 862; COM(2016) 863; COM(2016) 864; COM(2016) 767; COM(2016) 761; COM(2016) 765; COM(2016) 759; COM(2016) 773; COM(2016) 763; COM(2016) 766 Valdkondliku komisjoni arvamus 12.04.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Danish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) [doc. 15135/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301 FISC 221 IA 131 CODEC 1809 - COM(2016) 861] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators [doc. 15149/16 ENER 419 ENV 758 IA 134 CODEC 1815 - COM(2016) 863] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC [doc. 15151/16 ENER 421 IA 136 CODEC 1817 - COM(2016) 862] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast) [doc. 15150/16 ENER 420 ENV 760 CLIMA 171 COMPET 640 CONSOM 302 FISC 222 IA 133 CODEC 1816 - COM(2016) 861; COM(2016) 862; COM(2016) 863; COM(2016) 864] EL dokument 28.04.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Cezch Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive 98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation (EC) No 663/2009, Regulation (EC) No 715/2009, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013; [doc. 15090/16 - COM(2016) 759] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency; [doc. 15091/16 - COM(2016) 761] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast); [doc. 15120/16 - COM(2016) 767] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Clean Energy For All Europeans. [doc. 15172/16 - COM(2016) 860] Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2016) 759; COM(2016) 761; COM(2016) 767; COM(2016) 860 EL dokument 08.05.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Hungarian Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) [doc. 15135/16 - COM(2016) 861] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast) [doc. 1515016 - COM(2016) 864 - COM(2016) 864; COM(2016) 861 EL dokument 10.05.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast) [doc. 15150/16 - ] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) [doc. 15120/16 - COM(2016) 767; COM(2016) 864 EL dokument 10.05.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Polish Sejm Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive 98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation (EC) No 663/2009, Regulation (EC) No 715/2009, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013; [doc. 15090/16 - COM(2016) 759] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Clean Energy For All Europeans. [doc. 15172/16 - COM(2016)860; COM(2016) 759 EL dokument 16.05.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Romanian Chamber of Deputies Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Clean Energy For All Europeans [doc. 15172/16 - ] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) [doc. 15135/16 - COM(2016) 861; COM(2016) 860 EL dokument 31.05.2017
COVER NOTE From: the Czech Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) [doc. 15135/16 - COM(2016)861] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC [doc. 15151/16 - COM(2016)862] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) [doc. 15149/16 - COM(2016)863] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast) [doc. 15150/16 - COM(2016)864] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016)861; COM(2016)862; COM(2016)863; COM(2016)864 EL dokument 01.06.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Slovak Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive 98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation (EC) No 663/2009, Regulation (EC) No 715/2009, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013; [doc. 15090/16 - COM(2016) 759] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) [doc. 15129/16 - COM(2016) 767 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC [doc. 15151/16 - COM(2016) 862 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016) 759; COM(2016) 767; COM(2016) 862 EL dokument 06.09.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) [doc. 15135/16 - COM(2016)861] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC [doc. 15151/16 - COM(2016)862] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) [doc. 15149/16 - COM(2016)863] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast) [doc. 15150/16 - COM(2016)864] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2016)861; COM(2016)862; COM(2016)863; COM(2016)864 EL dokument 12.09.2017
Tagasiside