Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 23.01.2017
Toimiku viit: 1-2/17-38
Pealkiri: Eesti seisukohad pangandusriskide vähendamise paketis olevate eelnõude kohta COM(2016) 850; COM(2016) 851; COM(2016) 852; COM(2016) 853; COM(2016) 854
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: finantskontroll, pangajärelevalve, panganduspoliitika, finantsteenused, investeerimisühing, finantseerimisasutus, maksevõime
Aastaarv: 2017
Tähis: COM(2016) 850; COM(2016) 851; COM(2016) 852; COM(2016) 853; COM(2016) 854
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 23.01.2017
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiive 98/26/EÜ, 2002/47/EÜ, 2012/30/EL, 2011/35/EL, 2005/56/EÜ, 2004/25/EÜ ja 2007/36/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 377; SWD(2016) 378; COM(2016) 852, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014 seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2016) 851, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL muutmise kohta seoses tagamata võlainstrumentide järjestusega maksejõuetusmenetluse hierarhias (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 377; SWD(2016) 378; COM(2016) 853, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise määra, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 COM(2016) 850, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 377; SWD(2016) 378; COM(2016) 854, Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Capital Requirements Regulation (CRR) [doc: 14775/16 - COM (2016) 850 final] Single Resolution Mechanism Regulation (SRMR) [doc: 14779/16 - COM (2016) 851 final] Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) [doc: 14777/16 - COM (2016) 852 final] Ranking of Unsecured Debt. Instruments and Insolvency Hierarchy (BRRD-CR) [doc:14778/16 - COM (2016) 853 final] Capital Requirements Directive (CRD) [doc:14776/16 - COM (2016) 854 final] Recovery and Resolution of Central Counterparties (CCPRR) [doc: 14835/16 - COM (2016) 850; COM(2016) 851; COM(2016) 852; COM (2016) 853; COM (2016) 854; COM (2016) 856
Seotud dokumendid: Teatis- COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Capital Requirements Regulation (CRR) [doc: 14775/16 - COM (2016) 850 final] Single Resolution Mechanism Regulation (SRMR) [doc: 14779/16 - COM (2016) 851 final] Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) [doc: 14777/16 - COM (2016) 852 final] Ranking of Unsecured Debt. Instruments and Insolvency Hierarchy (BRRD-CR) [doc:14778/16 - COM (2016) 853 final] Capital Requirements Directive (CRD) [doc:14776/16 - COM (2016) 854 final] Recovery and Resolution of Central Counterparties (CCPRR) [doc: 14835/16 - COM (2016) 850; COM(2016) 851; COM(2016) 852; COM (2016) 853; COM (2016) 854; COM (2016) 856
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad pangandusriskide vähendamise paketis olevate eelnõude kohta COM(2016) 850; COM(2016) 851; COM(2016) 852; COM(2016) 853; COM(2016) 854 EL dokument 23.01.2017
RAHK arvamus pangandusriskide vähendamise kohta 9 02 17 Valdkondliku komisjoni arvamus 09.02.2017
Teatis - COVER NOTE From: Sveriges riksdag Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012 [doc. 14775/16 EF 351 ECOFIN 1096 CODEC 1948 CCG 12 - COM(2016) 850 final] and Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures [doc. 14776/16 EF 352 ECOFIN 1097 CODEC 1949 - COM(2016) 854; COM(2016) 850 EL dokument 14.03.2017
Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) no 806/2014 as regards loss-absorbing and Recapitalisation Capacity for credit institutions and investment firms [Doc. 14779/16 EF 355 ECOFIN 1100 CODEC 1952 - COM(2016) 851 FINAL]; Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/59/EU on loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and amending Directive 98/26/EC, Directive 2002/47/EC, Directive 2012/30/EU, Directive 2011/35/EU, Directive 2005/56/EC, Directive 2004/25/EC and Directive 2007/36/EC [Doc. 14777/16 EF 353 ECOFIN 1098 CODEC 1950 DRS 46 - COM(2016) 852 FINAL]; Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy [Doc. 14778/16 EF 354 ECOFIN 1099 CODEC 1951 DRS 47 - COM(2016) 853 FINAL]; Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures [Doc. 14776/16 EF 352 ECOFIN 1097 CODEC 1949 - COM(2016) 850; COM(2016) 851; COM(2016) 852; COM(2016) 853; COM(2016) 854 EL dokument 17.03.2017
Teatis COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy [Doc. 14778/16 EF 354 ECOFIN 1099 CODEC 1951 DRS 47 - COM(2016) 853 FINAL]; Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures [Doc. 14776/16 EF 352 ECOFIN 1097 CODEC 1949 - COM(2016) 854 FINAL]. - opinion1 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM(2016) 853, COM(2016) 854 EL dokument 17.03.2017
Teatis COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012 [doc. 14775/16 EF 351 ECOFIN 1096 CODEC 1948 CCG 12 - COM(2016) 850 FINAL]; Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) no 806/2014 as regards loss-absorbing and Recapitalisation Capacity for credit institutions and investment firms [Doc. 14779/16 EF 355 ECOFIN 1100 CODEC 1952 - COM(2016) 851 FINAL]; Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/59/EU on loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and amending Directive 98/26/EC, Directive 2002/47/EC, Directive 2012/30/EU, Directive 2011/35/EU, Directive 2005/56/EC, Directive 2004/25/EC and Directive 2007/36/EC [Doc. 14777/16 EF 353 ECOFIN 1098 CODEC 1950 DRS 46 - COM(2016) 852 FINAL]; Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures [Doc. 14776/16 EF 352 ECOFIN 1097 CODEC 1949 - COM(2016) 854 FINAL]. - Opinion on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM(2016) 850; COM(2016) 851; COM(2016) 852; COM(2016) 854 EL dokument 20.03.2017
Tagasiside