Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 03.10.2013
Toimiku viit: 1-2/13-541
Pealkiri: Eesti seisukohad toidutarneahela õigusaktide eelnõude paketi kohta COM(2013) 260, COM(2013) 262, COM(2013) 264, COM(2013) 265, COM(2013) 267, COM(2013) 327
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2013
Tähis: 2-5/13-01947-1
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 03.10.2013
Valdkond: Põllumajandus ja kalandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta COM(2013) 267, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009 ja määruseid (EL) nr 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] ning direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ (ametliku kontrolli määrus) COM(2013) 265, KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Tervemad loomad ja taimed ning ohutum toidutarneahel Ajakohastatud õigusraamistik ELi konkurentsivõime suurendamiseks COM(2013) 264, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) COM(2013) 262, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS loomatervise kohta COM(2013) 260, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kuludehaldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, direktiivi 2009/128/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ 2013/0169 (COD) COM(2013) 327
Seotud dokumendid: Toidutarneahela õigusaktide eelnõude paketi menetlusse võtmine
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad toidutarneahela õigusaktide eelnõude paketi kohta COM(2013) 260, COM(2013) 262, COM(2013) 264, COM(2013) 265, COM(2013) 267, COM(2013) 327 EL dokument 03.10.2013
Maaelukomisjoni arvamus toiduahela paketi kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 24.10.2013
Tagasiside