Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 24.03.2016
Toimiku viit: 1-2/16-181
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3459. istung (põllumajandus ja kalandus) 11. aprill 2016
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: põllumajandusturg, põllumajandustoetus, kauplemine põllumajandustoodetega
Aastaarv: 2016
Tähis: CM 2039/16
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 24.03.2016
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1343/2011 ja (EL) nr 1380/2013 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 SWD(2016) 56; SWD(2016) 57; COM(2016) 134, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta (uuesti sõnastatud) SWD(2015) 118, COM(2015) 294, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta COM(2016) 62
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3459. istung (põllumajandus ja kalandus) 11. aprill 2016 EL dokument 24.03.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 11. aprilli 2016. a istungil EL dokument 07.04.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 11. aprilli 2016. a istungil (Maaeluministeerium) EL dokument 07.04.2016
Tagasiside