Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 12.10.2012
Toimiku viit: 1-2/12-505
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3195. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: neljapäev, 25. oktoober (kl 10.00) ja reede, 26. oktoober (kl 10.00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 4855/12
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 12.10.2012
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil, COM(2012) 363, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta COM(2011) 934, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) COM(2012) 11, Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud), Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus COM(2012) 85, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta, Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise ühise menetluse kohta
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3195. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: neljapäev, 25. oktoober (kl 10.00) ja reede, 26. oktoober (kl 10.00) EL dokument 12.10.2012
PROTOKOLLI KAVANDI ADDENDUM Euroopa Liidu Nõukogu 3195. istung (JUSTIITS- ja SISEKÜSIMUSED) 25.–26. oktoobril 2012 Luxembourgis EL dokument 20.02.2013
Tagasiside