Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 06.06.2012
Toimiku viit: 1-2/12-268
Pealkiri: Euroopa Liidu Nõukogu 3177. istung (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, TERVISHOID-ja tarbijakaitseküsimused) 21.06 (9:30) ja 22.06.2012 (10:00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 3323/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 05.06.2012
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Töövõimalusterohke majanduse taastumine COM(2012) 173, Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Eesti 2012. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Eesti ajakohastatud stabiilsusprogrammi (2012–2015) kohta COM(2012) 311, Nõukogu direktiivi, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, eelnõu suhtes heaks kiidetud Eesti seisukohtade täiendamine, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamise kohta asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis COM(2012) 130, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta COM(2012) 131, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta COM(2011) 866, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse programm „Tervis majanduskasvuks”, ELi kolmas mitmeaastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014−2020 (EMPs kohaldatav tekst) {SEK(2011) 1322 lõplik} {SEK(2011) 1323 lõplik}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta, Ettepanek võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kahekümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) {SEK(2011) 750 lõplik} {SEK(2011) 751 lõplik}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014 – 2020)
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3177. istung (TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA, TERVISE- JA TARBIJAKAITSEKÜSIMUSED) neljapäev, 21. juuni (kl 9.30) ja reede, 22. juuni 2012 (kl 10.00) EL dokument 06.06.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 21. ja 22. juuni 2012. a istungil EL dokument 14.06.2012
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 21. ja 22. juuni 2012. a istungist EL dokument 05.07.2012
3177th Council meeting Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs 21 and 22 June 2012 EL dokument 20.07.2012
3177e session du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 22 juin 2012 EL dokument 20.07.2012
Nõukogu 3177. istung Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused 22. juuli 2012 EL dokument 31.07.2012
Tagasiside