Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 19.04.2016
Toimiku viit: 1-2/16-244
Pealkiri: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas SWD(2016) 106, SWD(2016) 107; COM(2016) 178
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ülekandevõrk, infosalvestus, teadusvahetus, infotehnoloogia, siduspöördusega andmeteenus, infotehnoloogia rakendused, ELi algatus, teabevahetus, teadmusmajandus, digitaalne arhiivimine
Aastaarv: 2016
Tähis: SWD(2016) 106, SWD(2016) 107; COM(2016) 178
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 19.04.2016
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas COM(2016)178 EL dokument 19.04.2016
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the Action Plan for the European High-Performance Computing strategy Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe SWD(2016)106; COM(2016) 178 EL dokument 19.04.2016
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on QUANTUM TECHNOLOGIES Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIA COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Cloud Initiative Building a competitive data and knowledge economy in Europe SWD(2016)107; COM(2016) 178 EL dokument 19.04.2016
Eesti seisukohad komisjoni teatise Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas kohta EL dokument 09.06.2016
Kultuurikomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa pilveandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas. COM (2016) 178“ Eesti seisukohtade suhtes Valdkondliku komisjoni arvamus 16.06.2016
Teatis - COVER NOTE From: Parlamentul României - Camera Deputaţilor Subject: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe [doc. 8099/16 RECH 102 TELECOM 51 IND 74 MI 247 COMPET 171 DATAPROTECT 34 ECOFIN 306 - COM(2016) 178 EL dokument 27.09.2016
Tagasiside