Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 30.11.2023
Toimiku viit: 1-2/23-873
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Liidu tollireformi ettepanekute kohta - COM(2023) 257, COM(2023) 258, COM(2023) 259, COM(2023) 262
Koosseis: 15
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: tolliliit, tolliformaalsused, infosüsteem, andmetöötlus, ELi asutus, riskijuhtimine, elektronkaubandus, karistus
Aastaarv: 2023
Tähis: COM(2023) 257, COM(2023) 258, COM(2023) 259, COM(2023) 262
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 30.11.2023
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksueeskirju, mis on seotud maksukohustuslastega, kes võimaldavad imporditud kaupade kaugmüüki, erikorra kohaldamisega kolmandatelt territooriumidelt või kolmandatest riikidest imporditud kaupade kaugmüügi suhtes ning impordikäibemaksu deklareerimise ja tasumise erikorraga - COM(2023) 262, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Tollireform: tolliliidu viimine järgmisele tasemele - COM(2023) 257, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik ja luuakse Euroopa Liidu Tolliamet ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 952/2013 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 198, SWD(2023) 140, SWD(2023) 141, COM(2023) 258, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2658/87 kaupade kaugmüügi lihtsustatud tariifse kohtlemise kehtestamise osas ning määrust (EÜ) nr 1186/2009 tollimaksuvabastuse künnise kaotamise osas - COM(2023) 259
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu tollireformi ettepanekute kohta - COM(2023) 257, COM(2023) 258, COM(2023) 259, COM(2023) 262 Riigikogu seisukoht 21.03.2024
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu tollireformi ettepanekute kohta - COM(2023) 257, COM(2023) 258, COM(2023) 259, COM(2023) Valdkondliku komisjoni arvamus 13.12.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tollireformi ettepanekute kohta - COM(2023) 257, COM(2023) 258, COM(2023) 259, COM(2023) 262 EL dokument 30.11.2023
Tagasiside