Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 06.05.2013
Toimiku viit: 1-2/13-225
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009 ja määruseid (EL) nr 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] ning direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ (ametliku kontrolli määrus) COM(2013) 265
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: taimede paljundamine, tarbijakaitse, geneetiliselt muundatud organism, haiguste ennetamine, sildistamine, tõuaretus, fütosanitaarkontroll, ELi järelevalve, halduskontroll, tootmisnorm, turustusnorm, toidu ohutus, tervisekontroll, müügiluba, loomade heaolu, loomade tervishoid, veterinaarkontroll
Aastaarv: 2013
Tähis: COM(2013) 265, SWD(2013)166, SWD(2013)167
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 06.05.2013
Valdkond: Põllumajandus ja kalandus
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3418. istung (PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS) 22. oktoober 2015, Eesti seisukohad toidutarneahela õigusaktide eelnõude paketi kohta COM(2013) 260, COM(2013) 262, COM(2013) 264, COM(2013) 265, COM(2013) 267, COM(2013) 327, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3360. istung (põllumajandus ja kalandus) 15. ja 16. detsember 2014
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009 ja määruseid (EL) nr 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] ning direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ (ametliku kontrolli määrus) COM(2013)265 EL dokument 06.05.2013
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009 ja määruseid (EL) nr 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] ja direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ (ametliku kontrolli määrus) SWD(2013)166, COM(2013) 265 EL dokument 06.05.2013
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health, plant reproductive material, plant protection products and amending Regulations (EC) No 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, Regulations (EU) No 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material], and Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC, 2008/120/EC and 2009/128/EC (Official controls Regulation) SWD(2013)167, COM(2013) 265 EL dokument 06.05.2013
COM(2013) 265 / Letter EL dokument 13.05.2013
Hispaania Parlamendi ja Senati arvamus COM(2013) 265 EL dokument 04.07.2013
Kaaskiri - COVER NOTE from: The Chamber of Deputies of the Grand Duchy of Luxembourg date of receipt: 5 July 2013 to: President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health, plant reproductive material, plant protection products and amending Regulations (EC) No 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, Regulations (EU) No 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material], and Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC, 2008/120/EC and 2009/128/EC (Official controls Regulation) [doc. 9464/13 AGRI 295 VETER 36 AGRILEG 61 ANIMAUX 2 SAN 159 DENLEG 41 PHYTOSAN 11 SEMENCES 4 CODEC 1045 -COM(2013) 265 final] EL dokument 15.07.2013
Kaaskiri - COVER NOTE from: Portuguese Parliament date of receipt: 5 July 2013 to: President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health, plant reproductive material, plant protection products and amending Regulations (EC) No 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, Regulations (EU) No 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material], and Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC, 2008/120/EC and 2009/128/EC (Official controls Regulation) [doc. 9464/13 AGRI 295 VETER 36 AGRILEG 61 ANIMAUX 2 SAN 159 DENLEG 41 PHYTOSAN 11 SEMENCES 4 CODEC 1045 -COM(2013) 265 final] EL dokument 15.07.2013
Eesti seisukohad Euroopa Liidu toiduohutuse paketi "Targemad reeglid ohutumaks toiduks" kontrollimääruse eelnõu järelevalvetasude peatüki kohta COM(2013) 265 EL dokument 18.12.2014
Maaelukomisjoni arvamus Valdkondliku komisjoni arvamus 14.01.2015
Tagasiside