Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 06.02.2013
Toimiku viit: 1-2/13-51
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK COM(2013) 42
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: karistus, raha võltsimine, ELi õigusalane koostöö kriminaalasjades, kuritegevusevastane võitlus, euro
Aastaarv: 2013
Tähis: COM(2013) 42; SWD(2013) 19; SWD(2013) 20
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 06.02.2013
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3260. istung (justiits- ja siseküsimused) 7. ja 8. oktoober 2013, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3228. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: neljapäev, 7. märts (kl 10.00) ja reede, 8. märts (kl 10.00) 2013
Seotud dokumendid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu,milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK, menetlusse võtmine
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK COM(2013)42 EL dokument 06.02.2013
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Annexes to the Impact Assessment Accompanying the document PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE PROTECTION OF THE EURO AND OTHER CURRENCIES AGAINST COUNTERFEITING BY CRIMINAL LAW, AND REPLACING COUNCIL FRAMEWORK DECISION 2000/383/JHA SWD(2013)19; COM(2013) 42 EL dokument 06.02.2013
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT Mõju hindamise kommenteeritud kokkuvõte Lisatud dokumendile: ETTEPANEK: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, MILLES KÄSITLETAKSE EURO JA MUUDE VÄÄRINGUTE KRIMINAALÕIGUSLIKKU KAITSET VÕLTSIMISE VASTU JA MILLEGA ASENDATAKSE NÕUKOGU RAAMOTSUS 2000/383/JSK SWD(2013)20; COM(2013) 42 EL dokument 06.02.2013
COM(2013) 42 / Letter. Õigusakti eelnõu edastamine vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokollile nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta EL dokument 12.02.2013
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu, eelnõu kohta EL dokument 28.03.2013
Arvamus - Opinion - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the euro and other currencies against counterfeiting by criminal law, and replacing Council Framework Decision 2000/383/JHA - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality COM(2013) 42 EL dokument 11.04.2013
ÕIGK arvamus com(2013)42 Valdkondliku komisjoni arvamus 26.03.2019
Tagasiside