Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 06.02.2012
Toimiku viit: 1-2/12-48
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3147. ISTUNG – KONKURENTSIVÕIME (SISETURG, TÖÖSTUS TEADUSUURINGUD JA KOSMOS) 20. ja 21. veebruaril 2012
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 1439/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 06.02.2012
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 COM(2011) 809, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Maa seire Euroopa programmi (GMES) ja selle toimingute kohta (alates 2014. aastast) (EMPs kohaldatav tekst), Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad COM(2011) 810, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilise innovatsioonikava kohta: EIT panus uuenduslikumasse Euroopasse (EMPs kohaldatav tekst) COM(2011) 822, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut COM(2011) 817, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” COM(2011) 812, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa riskikapitalifondide kohta COM(2011) 860, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV riigihangete kohta COM(2011) 896, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta COM(2011) 862, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta, Euroopa Liidu eelnõude pakett, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020. COM(2011) 812, COM(2011) 811, COM(2011) 809, COM(2011) 810, COM(2011) 808, COM(2011) 822, COM(2011) 817
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3147. ISTUNG – KONKURENTSIVÕIME (SISETURG, TÖÖSTUS, TEADUSUURINGUD JA KOSMOS) 20. ja 21. veebruaril 2012 EL dokument 06.02.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 20. ja 21. veebruari 2012. a istungil EL dokument 16.02.2012
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 20. ja 21. veebruari 2012. a istungist EL dokument 01.03.2012
PROTOKOLLI KAVANDI ADDENDUM Euroopa Liidu Nõukogu 3147. istung (KONKURENTSIVÕIME (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 20.–21. veebruaril 2012 Brüsselis EL dokument 15.08.2012
Tagasiside