Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 29.11.2019
Toimiku viit: 1-2/19-677
Pealkiri: Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 16. ja 17. detsember 2019
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kalavarude kaitse, merekalapüük, püügikvoot, rahvusvahelised veed, ELi veed, Läänemeri, loomade heaolu, toiduainetööstus, kvaliteedistandard, tarbijakaitse, joogivesi
Aastaarv: 2019
Tähis: CM 4865/19
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 29.11.2019
Valdkond: Põllumajandus ja kalandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 seoses Läänemere idaosa tursa püügivõimsuse piirangute kehtestamise, andmete kogumise ja kontrollimeetmetega Läänemerel ning määrust (EL) nr 508/2014 seoses Läänemere idaosa tursa püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiva lõpetamisega- COM(2019) 564, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) SWD(2017) 448; SWD(2017) 449; SWD(2017) 451: COM(2017) 753, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega määratakse 2020. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu COM(2019) 483
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 16. ja 17. detsember 2019 EL dokument 29.11.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 16. ja 17. detsembri 2019. a istungil EL dokument 12.12.2019
Tagasiside