Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 01.03.2018
Toimiku viit: 1-2/18-123
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide koostalitlusvõime paketi kohta - COM(2017) 793; COM(2017) 794
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: Euroopa Liidu välispiir, varjupaigaõigus, isikuandmed, infosüsteem, teabevahetus, biomeetria, ELi migratsioonipoliitika
Aastaarv: 2018
Tähis: COM(2017) 793; COM(2017) 794
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 01.03.2018
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik COM(2017) 794 ; SWD(2017) 473; SWD(2017) 474, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399 ja määrust (EL) 2017/2226 SWD(2017) 473; SWD(2017) 474; COM(2017) 793
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide koostalitlusvõime paketi kohta - COM(2017) 793; COM(2017) 794 EL dokument 01.03.2018
Põhiseaduskomisjoni arvamus - Eesti seisukohad EL sisejulgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide koostalitusvõime paketi kohta - COM (2017) 793 Valdkondliku komisjoni arvamus 15.03.2018
Arvamus - OPINION From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226 [15119/17 + COR 1 - COM(2017) 793 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) [15729/17 + COR 1 - COM(2017) 794 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 793; COM(2017) 794 EL dokument 19.04.2018
Arvamus - OPINION From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226 [15119/17 + COR 1 - COM(2017) 793 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) [15729/17 + COR 1 - COM(2017) 794 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 793; COM(2017) 794 EL dokument 19.04.2018
Arvamus - OPINION From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226 [15119/17 + COR 1 - COM(2017) 793 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) [15729/17 + COR 1 - COM(2017) 794 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 793; COM(2017) 794 EL dokument 23.04.2018
Tagasiside