Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 05.12.2011
Toimiku viit: 2.1-11/1341
Pealkiri: Euroopa Liidu eelnõude pakett, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020. COM(2011) 812, COM(2011) 811, COM(2011) 809, COM(2011) 810, COM(2011) 808, COM(2011) 822, COM(2011) 817
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: innovatsioon, teadus- ja arendustegevuse raamprogramm, ELi rahastamine, teaduskoostöö, konkurentsivõime, ELi teaduspoliitika, uurimis- ja arendustegevus, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, tehnoloogia, tehnikaalane koostöö
Aastaarv: 2011
Tähis: COM(2011) 811
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 05.12.2011
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 COM(2011) 809, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad COM(2011) 810, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilise innovatsioonikava kohta: EIT panus uuenduslikumasse Euroopasse (EMPs kohaldatav tekst) COM(2011) 822, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut COM(2011) 817, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Horisont 2020 – teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm COM(2011) 808, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” COM(2011) 812, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3208. istung (siseturg, tööstus, teadusuuringud) esmaspäeval 10. detsembril ja teisipäeval 11. detsembril 2012, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3147. ISTUNG – KONKURENTSIVÕIME (SISETURG, TÖÖSTUS TEADUSUURINGUD JA KOSMOS) 20. ja 21. veebruaril 2012
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm EL dokument 05.12.2011
Eesti seisukohad Euroopa Liidu eelnõude paketi, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020, kohta. COM(2011) 812, COM(2011) 811, COM(2011) 809, COM(2011) 810, COM(2011) 808, COM(2011) 822, COM(2011) 817 EL dokument 29.03.2012
Kultuurikomisjoni arvamus Valdkondliku komisjoni arvamus 12.04.2012
Majanduskomisjoni arvamus COM(2011)808, 809, 810, 811, 812, 817, 822 Valdkondliku komisjoni arvamus 13.04.2012
Tagasiside