Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 31.05.2012
Toimiku viit: 1-2/12-225
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3175. ISTUNG (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA) Kuupäev: reede, 15. juuni 2012 (kl 10.00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 3216/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 31.05.2012
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise lepingu sõlmimist Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Liidu vahel (EMPs kohaldatav tekst), COM(2012) 108, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Energia tegevuskava aastani 2050, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 106/2008 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta, COM(2012) 109
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3175. ISTUNG (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA) Kuupäev: reede, 15. juuni 2012 (kl 10.00) EL dokument 31.05.2012
Nõukogu 3175. istung Transport, telekommunikatsioon ja energeetika Energeetikaküsimused 15. juuni 2012 EL dokument 20.07.2012
Tagasiside