Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 15.02.2018
Toimiku viit: 1-2/18-101
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekute kohta COM(2017) 821, COM(2017) 822; COM(2017) 823; COM(2017) 824; COM(2017) 825; COM(2017) 826; COM(2017) 827
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: majandus- ja rahaliit, euroala, rahapoliitika, eelarvepoliitika, minister, Euroopa Rahafond, Euroopa stabiilsusmehhanism, fond (EL), struktuuripoliitika
Aastaarv: 2018
Tähis: COM(2017) 821, COM(2017) 822; COM(2017) 823; COM(2017) 824; COM(2017) 825; COM(2017) 826; COM(2017) 827
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 15.02.2018
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki COM(2017) 825, KOMISJONI TEATIS EUROOA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE EUROOPA MAJANDUS- JA RAHANDUSMINISTER COM(2017) 823, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE EDASISED SAMMUD EUROOPA MAJANDUS- JA RAHALIIDU LOOMISE LÕPULEVIIMISEKS: TEGEVUSKAVA COM(2017) 821, Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega nähakse ette sätted liikmesriikides vastutustundliku eelarvepoliitika ja keskpika perioodi eelarveorientatsiooni tugevdamiseks COM(2017) 824, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Valuutafond COM(2017) 827, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas COM(2017) 826, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE UUED LIIDU RAAMISTIKKU KUULUVAD STABIILSE EUROALA EELARVELISED TOETUSVAHENDID COM(2017) 822, Teatis - COM(2017) 821; COM(2017) 822; COM(2017) 823; COM(2017) 824; COM(2017) 825; COM(2017) 827
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekute kohta COM(2017) 821, COM(2017) 822; COM(2017) 823; COM(2017) 824; COM(2017) 825; COM(2017) 826; COM(2017) 827 EL dokument 15.02.2018
RAHK arvamus - Eesti seisukohad Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekute kohta COM(2017) 821, COM(2017) 822; COM(2017) 823; COM(2017) 824; COM(2017) 825; COM(2017) 826; COM(2017) 827 Valdkondliku komisjoni arvamus 07.03.2018
Tagasiside