Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 17.12.2020
Toimiku viit: 1-2/20-873
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Liidu digirahanduse paketi kohta - COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: finantsteenused, innovatsioon, digitaaltehnoloogia, e-pangandus, elektronraha, teenuste pakkumine, maksesüsteem, andmekaitse, infoturve
Aastaarv: 2020
Tähis: COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 17.12.2020
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiive 2006/43/EÜ, 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/65/EL, (EL) 2015/2366 ja (EL) 2016/2341 SEC(2020) 309, SWD(2020) 203, SWD(2020) 204, COM(2020) 596, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb krüptovaraturge ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2020) 306; SWD(2020) 380; SWD(2020) 381; COM(2020) 593, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS hajusraamatu tehnoloogial põhinevate turutaristute katsekorra kohta (EMPs kohaldatav tekst)- SEC(2020) 308; SWD(2020) 201; SWD(2020) 202; COM(2020) 594, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb finantssektori digitaalset tegevuskerksust ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 909/2014 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2020) 307, SWD(2020) 198, SWD(2020) 199, COM(2020) 595, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi digirahanduse strateegia kohta - COM(2020) 591, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi jaemaksete strateegia kohta- COM(2020) 592
Seotud dokumendid: Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu digirahanduse strateegia ning Euroopa Liidu jaemaksete strateegia ja seotud õigusaktide pakett
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa Liidu digirahanduse paketi kohta - COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596 EL dokument 17.12.2020
Teatis - COVER NOTE Subject: ‒ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Digital Finance Strategy for the EU (11048/20 - COM(2020) 591 final) ‒ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 (11053/20 - COM(2020) 593 final) ‒ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology (11055/20 - COM(2020) 594 final) ‒ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/ (11051/20 - COM (2020) 595 final) ‒ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (11052/20 - COM(2020) 596 - COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596 EL dokument 23.12.2020
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu digirahanduse paketi kohta - COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596 Valdkondliku komisjoni arvamus 13.01.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu digirahanduse paketi kohta - COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596 Riigikogu seisukoht 11.02.2021
Tagasiside