Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 26.05.2016
Toimiku viit: 1-2/16-367
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda SWD(2016)168; SWD(2016) 169; SWD(2016) 170; SWD(2016) 171; COM(2016) 287
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: audiovisuaalne tööstus, teenuste pakkumine, reklaam, ringhääling, lastekaitse, kaugmüük, audiovisuaalne toodang, telekommunikatsiooni reguleerimine, üldhuviteenused
Aastaarv: 2016
Tähis: SWD(2016) 169; SWD(2016) 170; SWD(2016) 171; COM(2016) 287
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 26.05.2016
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Euroopa Liidu Nõukogu 3502. istung (haridus, noored, kultuur ja sport), 21. ja 22. november 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3541. istung (haridus, noored, kultuur ja sport) 22. ja 23. mai 2017
Seotud dokumendid: Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivist - (EL) 2018/1808
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda COM(2016)287 EL dokument 26.05.2016
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda EL dokument 26.05.2016
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-post REFIT evaluation of the Audiovisual Media Services Directive 2010/13/EU Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities SWD(2016)170; COM(2016) 287 EL dokument 26.05.2016
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Executive summary of the ex-post REFIT evaluation of the Audiovisual Media Services Directive 2010/13/EU Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities SWD(2016)171; COM(2016) 287 EL dokument 26.05.2016
Töödokument - SWD(2016)168; COM(2016) 287 EL dokument 30.05.2016
COM(2016) 287 / Letter EL dokument 31.05.2016
Arvamus - OPINION Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities [Doc. 9479/16 AUDIO 68 DIGIT 55 CONSOM 121 IA 28 TELECOM 98 CODEC 744 - COM(2016) 287 EL dokument 01.08.2016
Arvamus - OPINION Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities [Doc. 9479/16 AUDIO 68 DIGIT 55 CONSOM 121 IA 28 TELECOM 98 CODEC 744 - COM(2016) 287 EL dokument 01.08.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda, eelnõu suhtes EL dokument 18.08.2016
MAJK arvamus_audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda SWD(2016) 169; SWD(2016) 170; SWD(2016) 171; COM(2016) 287 Valdkondliku komisjoni arvamus 01.09.2016
Arvamus - OPINION Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities [Doc. 9479/16 AUDIO 68 DIGIT 55 CONSOM 121 IA 28 TELECOM 98 CODEC 744 - COM(2016) 287 EL dokument 07.09.2016
Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigusja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda, eelnõu kohta - COM(2016) 287 EL dokument 31.03.2017
MAJK arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda SWD(2016)168; SWD(2016) 169; SWD(2016) 170; SWD(2016) 171; COM(2016) 287 Valdkondliku komisjoni arvamus 26.04.2017
Tagasiside