Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 19.09.2013
Toimiku viit: 1-2/13-503
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise, mis käsitleb pakettreiside regulatsiooni digiajastusse viimist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste kohta eelnõu suhtes COM(2013) 512, COM(2013) 513
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2013
Tähis: COM(2013) 512, COM(2013) 513
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 19.09.2013
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE PAKETTREISE KÄSITLEVATE EUROOPA LIIDU EESKIRJADE KOHANDAMINE DIGITAALAJASTUGA COM(2013) 513, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ; {SWD(2013) 264 final} COM(2013) 512, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3353. istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 4. ja 5. detsember 2014
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise, mis käsitleb pakettreiside regulatsiooni digiajastusse viimist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste kohta eelnõu suhtes COM(2013) 512, COM(2013) 513 EL dokument 19.09.2013
MAJK arvamus 10.10.2013 COM(2013) 512, COM(2013) 513 Valdkondliku komisjoni arvamus 10.10.2013
Tagasiside