Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 08.06.2018
Toimiku viit: 1-2/18-471
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2018) 292; SWD(2018) 312; SWD(2018) 313; COM(2018) 438
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ELi rahastamisvahend, investeering, struktuuripoliitika, ülekandevõrk, transpordivõrk, ELi programm, säästev areng, ühishuviprojekt, energiavõrk, üleeuroopaline võrk
Aastaarv: 2018
Tähis: SEC(2018) 292; SWD(2018) 312; SWD(2018) 313; COM(2018) 438
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 08.06.2018
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2018) 292; SWD(2018) 312; SWD(2018) 313; COM(2018) 438 EL dokument 08.06.2018
Letter/COM(2018) 438 EL dokument 18.06.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, eelnõu kohta - COM(2018) 438 EL dokument 06.09.2018
Majanduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, eelnõu kohta - COM(2018) 438 Valdkondliku komisjoni arvamus 25.09.2018
Tagasiside