Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 04.10.2012
Toimiku viit: 1-2/12-486
Pealkiri: Finantstehingute maksustamise alase tõhustatud koostöö algatamise taotluse esitamine Euroopa Komisjonile COM(2011) 549, COM(2012) 510, COM(2012) 511, COM(2012) 512
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: finantstehing, maks, finantseerimisasutus, väärtpaberid, Euroopa maksukoostöö, ELi eelarve rahastamine
Aastaarv: 2012
Tähis: 2-5/12-01931-2, COM(2011) 549, COM(2012) 510, COM(2012) 511, COM(2012) 512
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 04.10.2012
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses selle koostoimega nõukogu määrusega (EL) nr .../…, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga COM(2012) 512, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga COM(2012) 511, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Tegevuskava pangandusliidu poole liikumiseks COM(2012) 510, Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse finantstehingute maksu ühist süsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2008/7/EÜ COM(2011) 594, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3215. istung (majandus- ja rahandusküsimused) Kuupäev: teisipäev, 22. jaanuar 2013 (kell 10.00), EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3198. istung (majandus- ja rahandusküsimused) Kuupäev: teisipäev, 13. november 2012 (kl 11.00)
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Finantstehingute maksustamise alase tõhustatud koostöö algatamise taotluse esitamine Euroopa Komisjonile EL dokument 04.10.2012
Rahanduskomisjoni arvamus COM(2011) 549, COM(2012) 510, COM(2012) 511, COM(2012) 512 Valdkondliku komisjoni arvamus 15.02.2013
Tagasiside