Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 10.11.2017
Toimiku viit: 1-2/17-735
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) - SWD(2017) 650; SWD(2017) 651; COM(2017) 676
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: energiatarbimine, saastetõrjemeede, õhusaaste, mootorsõidukite põhjustatud reostus, auto, mootorsõiduk, kommertsveok, kasvuhoonegaas, keskkonnanormatiiv, gaasiheidete vähendamine
Aastaarv: 2017
Tähis: SWD(2017) 650; SWD(2017) 651; COM(2017) 676
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 10.11.2017
Valdkond: Keskkond
Seotud toimikud: Euroopa Liidu Nõukogu istung (keskkond) 25. juuni 2018, 3627
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) SWD(2017) 650; SWD(2017) 651; COM(2017) 676 EL dokument 10.11.2017
Parandatud ettepanek - COM(2017) 676; SWD(2017) 650; SWD(2017) 651 EL dokument 29.01.2018
Letter - COM(2017) 676 EL dokument 30.01.2018
Noot - NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) - [ 14217/17- COM (2017) 676 EL dokument 12.03.2018
Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament No. prev. doc.: 14217/1/17 REV1 - COM(2017) 676 final/2 Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) [14217/1/17 REV1 - COM(2017) 676 final/2] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 676 EL dokument 23.03.2018
Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) [14217/1/17 REV1 - COM(2017) 676 EL dokument 17.04.2018
Eesti seisukohad uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite heitenormide kohta, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist COM(2017) 676 EL dokument 26.04.2018
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) Valdkondliku komisjoni arvamus 10.05.2018
Keskkonnakomisjoni arvamus määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist Valdkondliku komisjoni arvamus 04.04.2019
Tagasiside