Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 24.09.2012
Toimiku viit: 1-2/12-453
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3190. ISTUNG: „KONKURENTSIVÕIME” (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos) Kuupäev: kolmapäev, 10. oktoober (kell 10.00), ja neljapäev, 11. oktoober (kell 10.00) 2012
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 4467/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 24.09.2012
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad COM(2011) 810, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELis tehtava rahvusvahelise teadus- ja innovatsioonikoostöö parandamine ja keskendamine: strateegiline lähenemisviis COM(2012) 497, SWD(2012) 258, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi ehitussektori ja selle ettevõtete jätkusuutliku konkurentsivõime strateegia , COM(2012) 433, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks COM(2012) 392, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut COM(2011) 817, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa tarbijakaitse tegevuskava - suurem usaldus ja kiirem kasv COM(2012) 225, SWD(2012) 132, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Teadusinfo paremini kättesaadavaks: rohkem kasu avaliku sektori investeeringutest teadustegevusse COM(2012) 401
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
3190th MEETING OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION "COMPETITIVENESS" (Internal Market, Industry, Research and Space) Date: Wednesday 10 (10:00) and Thursday 11 (10:00) October 2012 Venue: KIRCHBERG building Conference Centre 4, place de l'Europe, 149 EL dokument 24.09.2012
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3190. ISTUNG: „KONKURENTSIVÕIME” (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos) Kuupäev: kolmapäev, 10. oktoober (kell 10.00), ja neljapäev, 11. oktoober (kell 10.00) 2012 EL dokument 25.09.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 10. ja 11. oktoobri 2012. a istungil EL dokument 04.10.2012
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 10. ja 11. oktoobri 2012. a istungist EL dokument 18.10.2012
Tagasiside