Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 01.12.2016
Toimiku viit: 1-2/16-871
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu kohta COM(2016) 587; COM(2016) 588;COM(2016) 589; COM(2016) 590; COM(2016) 591
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: telekommunikatsiooni reguleerimine, digitaaltehnoloogia, infotehnoloogia, ühtne turg, üleeuroopaline võrk, ülekandevõrk, Internet, tarbijakaitse
Aastaarv: 2016
Tähis: 2-5/16-02125-3 - COM(2016) 587; COM(2016) 588;COM(2016) 589; COM(2016) 590; COM(2016) 591
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 01.12.2016
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 5G Euroopa jaoks: tegevuskava - COM(2016) 588; SWD(2016) 306, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud) SWD(2016) 303; SWD(2016) 304; SWD(2016) 305; SWD(2016) 313;COM(2016) 590; COM(2016) 591, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades COM(2016) 589, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks - Euroopa gigabitiühiskonna poole SWD(2016) 300; COM(2016) 587, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet SWD(2016) 303; SWD(2016) 304; COM(2016) 591, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3505. istung (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 1., 2. ja 5. detsember 2016, Euroopa Liidu Nõukogu istung (Transport, telekommunikatioon ja energia) 07., 08. ja 11. juuni 2018, 3623
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu kohta COM(2016) 587; COM(2016) 588;COM(2016) 589; COM(2016) 590; COM(2016) 591 EL dokument 01.12.2016
MAJK arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi osas eelnõu kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 14.12.2016
Tagasiside