Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 23.10.2014
Toimiku viit: 1-2/14-695
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3343. istung (Majandus- ja rahandusküsimused) 7. november 2014
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2014
Tähis: CM 4641 /14
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 23.10.2014
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ning muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ ja 82/891/EÜ, direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ ja 2011/35/EÜ ning määrust (EL) nr 1093/2010 COM(2012) 280, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta COM(2013) 550, Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, standardse käibedeklaratsiooni osas COM(2013) 721, Euroopa Ülemkogu 23.–24. oktoobri 2014. aasta kohtumine, Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega rakendatakse tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas COM(2013) 71, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2010 2013/0253 (COD); COM(2013) 520, Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta COM(2013) 814
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3343. istung (Majandus- ja rahandusküsimused) 7. november 2014 EL dokument 23.10.2014
Eesti seisukohad eurorühma 6. novembri 2014. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 7. novembri 2014. a istungil EL dokument 30.10.2014
Tagasiside