Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 28.04.2023
Toimiku viit: 1-2/23-279
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse detergente ja pindaktiivseid aineid ning millega muudetakse määrust (EL) 2019/1020 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 648/2004 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 170, SWD(2023) 113, SWD(2023) 114, SWD(2023) 115, COM(2023) 217
Koosseis: 15
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kaupade vaba liikumine, turustusnorm, poleerimis- ja küürimisvahendid, tarbijakaitse, terviserisk, biolagundatavus, müügiluba, EÜ vastavusmärk, sildistamine
Aastaarv: 2023
Tähis: SEC(2023) 170, SWD(2023) 113, SWD(2023) 114, SWD(2023) 115, COM(2023) 217
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 28.04.2023
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Riigikogu seisukoht detergente ja pindaktiivseid aineid käsitleva Euroopa Liidu määruse eelnõu kohta - COM(2023) 217 Riigikogu seisukoht 21.03.2024
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu detergentide ja pindaktiivsete ainete kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2019/1020 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 648/2004 COM(2023) 217 Valdkondliku komisjoni arvamus 13.12.2023
Eesti seisukohad detergente ja pindaktiivseid aineid käsitleva Euroopa Liidu määruse eelnõu kohta - COM(2023) 217 EL dokument 23.11.2023
Teatis - COVER NOTE From: Italian Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on detergents and surfactants, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EC) No 648/2004 [8904/23 - COM(2023)217 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 217 EL dokument 04.08.2023
Letter - COM(2023) 217 EL dokument 02.06.2023
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse detergente ja pindaktiivseid aineid ning millega muudetakse määrust (EL) 2019/1020 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 648/2004 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 170, SWD(2023) 113, SWD(2023) 114, SWD(2023) 115, COM(2023) 217 EL dokument 28.04.2023
Tagasiside