Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 29.06.2023
Toimiku viit: 1-2/23-451
Pealkiri: SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 - Vastu võetud nõukogu poolt 26. juunil 2023 - 8143/1/23
Koosseis: 15
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kalavarude kaitse, Vahemeri, Atlandi ookean, merekalapüük, merekala, püügikvoot, püügipiirkond, kalanduse järelevalve, saak liikide kaupa
Aastaarv: 2023
Tähis: 8143/1/23
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 29.06.2023
Valdkond: Põllumajandus ja kalandus
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 – Nõukogu põhjenduste kavand – Vastu võetud nõukogu poolt 26. juunil 2023 - 8143/1/23 EL dokument 30.06.2023
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDIDTeema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPAPARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Atlandiookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamisemitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001,(EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus(EL) 2016/1627- Vastu võetud nõukogu poolt 26. juunil 2023 - 8143/1/23 EL dokument 29.06.2023
Tagasiside