Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 30.11.2012
Toimiku viit: 1-2/12-619
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3211. istung (KESKKOND) Kuupäev: esmaspäev, 17. detsember 2012 (kl 10.00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 5565/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 30.11.2012
Valdkond: Keskkond
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe esitamise kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta COM(2012) 628, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjade ja tegevuskavade kohta, COM(2012) 93, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE, Euroopa veevarude kaitsmise kava COM(2012) 673, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” COM(2012) 710, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 510/2011, et määrata kindlaks meetodid uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme saavutamiseks COM(2012) 394, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiive 2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainetega, COM(2011) 876, KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ X lisa läbivaatamise tulemuste kohta seoses veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainetega, COM(2011) 875
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3211. istung (KESKKOND) Kuupäev: esmaspäev, 17. detsember 2012 (kl 10.00) EL dokument 30.11.2012
Tagasiside