Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 16.04.2021
Toimiku viit: 1-2/21-213
Pealkiri: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti ettepaneku vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) COM(2021) 179
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kutseõpe, kuritegevusevastane võitlus, halduskoostöö, piiriülene koostöö, kuritegevuse ärahoidmine, ELi programm, Euroopa Liidu vastu suunatud pettus, teabevahetus, euro, raha võltsimine
Aastaarv: 2021
Tähis: COM(2021) 179
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 16.04.2021
Valdkond: Majandus ja rahandus
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti ettepaneku vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) COM(2021) 179 EL dokument 16.04.2021
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest ajavahemikul 2021-2027 (programm „Perikles IV“) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 331/2014 - Nõukogu poolt vastu võetud 13. aprillil 2021 - 6164/1/21 EL dokument 19.04.2021
Tagasiside