Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 28.04.2023
Toimiku viit: 1-2/23-265
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse liidu kord inimtervishoius kasutatavate ravimite müügilubade andmise ja järelevalve kohta ning millega kehtestatakse Euroopa Ravimiametit reguleerivad eeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1394/2007 ja määrust (EL) nr 536/2014 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 726/2004, määrus (EÜ) nr 141/2000 ja määrus (EÜ) nr 1901/2006 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 390, SWD(2023) 192, SWD(2023) 193, SWD(2023) 194, COM(2023) 193
Koosseis: 15
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: tarbijateave, ravimiseadusandlus, turustusnorm, ravim, rahvatervis, varustuskindlus, Euroopa Ravimiamet, müügiluba, institutsioonide tegevus, sildistamine
Aastaarv: 2023
Tähis: SEC(2023) 390, SWD(2023) 192, SWD(2023) 193, SWD(2023) 194, COM(2023) 193
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 28.04.2023
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Parliament of the Czech Republic. - COM(2023) 190, COM(2023) 191, COM(2023) 192, COM(2023) 193, Eesti seisukohad Euroopa Liidu ravimivaldkonna õigusaktide muudatusettepanekute paketi kohta - COM(2023) 192, COM(2023) 193
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human use and establishing rules governing the European Medicines Agency, amending Regulation (EC) No 1394/2007 and Regulation (EU) No 536/2014 and repealing Regulation (EC) No 726/2004, Regulation (EC) No 141/2000 and Regulation (EC) No 1901/2006 [doc. 8758/23 - COM(2023) 193] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 193 EL dokument 09.01.2024
Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human use and establishing rules governing the European Medicines Agency, amending Regulation (EC) No 1394/2007 and Regulation (EU) No 536/2014 and repealing Regulation (EC) No 726/2004, Regulation (EC) No 141/2000 and Regulation (EC) No 1901/2006 [doc. 8758/23 - COM(2023) 193] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 193 EL dokument 08.12.2023
Letter - COM(2023) 193 EL dokument 15.09.2023
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse liidu kord inimtervishoius kasutatavate ravimite müügilubade andmise ja järelevalve kohta ning millega kehtestatakse Euroopa Ravimiametit reguleerivad eeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1394/2007 ja määrust (EL) nr 536/2014 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 726/2004, määrus (EÜ) nr 141/2000 ja määrus (EÜ) nr 1901/2006 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 390, SWD(2023) 192, SWD(2023) 193, SWD(2023) 194, COM(2023) 193 EL dokument 28.04.2023
Tagasiside