Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 17.10.2011
Toimiku viit: 2.1-11/1122
Pealkiri: Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed {SEK(2011) 1153} {SEK(2011) 1154}
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: eksporditoetus, tootmistoetus, põllumajandustoodete hinnatoetus, riis, põllumajanduslik tootmine, ühise põllumajanduspoliitika reform, piimasaadus, põllumajandustoetus
Aastaarv: 2011
Tähis: COM(2011) 629
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 17.10.2011
Valdkond: Põllumajandus ja kalandus
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3176. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: esmaspäev, 18. juuni 2012 (kl 10.00), Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta {SEK(2011) 1153} {SEK(2011) 1154}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009 seoses põllumajandustootjatele 2013. aastal makstavate otsetoetuste kohaldamisega, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta {SEC(2011) 1153} {SEC(2011) 1154}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad COM(2011) 625, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus (ÜTK määrus) {SEK(2011) 1153} {SEK(2011) 1154}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses ühtse otsemaksete kava ja viinamarjakasvatajate toetamisega, Euroopa Liidu Nõukogu 3285. istung (Põllumajandus ja kalandus) 16.-17. detsember 2013
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed {SEK(2011) 1153} {SEK(2011) 1154} EL dokument 17.10.2011
Kaaskiri - Proposal for a Council Regulation determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common organisation of the markets in agricultural products (Single CMO Regulation) (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the regime of the single payment scheme and support to vine-growers (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the application of direct payments to farmers in respect of the year 2013 (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural development (EAFRD) (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy (CAP Reform) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality COM(2011) 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631 EL dokument 17.10.2012
Tagasiside